O kredyt bankowy będzie trudniej – zmiana polityki udzielania kredytów

W pierwszym kwartale 2019 roku zostały wprowadzone pewne obostrzenia dotyczące udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz produktów finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Zmiany dotyczą przede wszystkim podniesienia marży, kosztów pozaodsetkowych oraz maksymalnej kwoty zobowiązania finansowego. Kredytodawcy tłumaczą obecną sytuację zwiększonym ryzykiem związanym z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym. Drugi kwartał 2019 ma przynieść kolejne nieco większe utrudnienia w zdobyciu potrzebnych środków dla małych i średnich firm oraz w ubieganiu o kredyty mieszkaniowe.

Banki podkręcają kurek na kredyty konsumpcyjne i kredyty dla firm

W związku ze zwiększeniem popytu oraz wzrostem zagrożenia transakcji pieniężnych powodowanym sytuacją gospodarczą w Polsce, banki zaostrzyły politykę świadczenia kredytów konsumenckich. W ciągu ostatnich lat, z uwagi na poprawę sytuacji materialnej wielu konsumentów oraz nasiloną konkurencję w obrębie sektora bankowego, zanotowano wzmożone zainteresowanie produktami kredytowymi. Niesłabnący popyt na kredyty konsumpcyjne wpłynął na decyzję banków o wprowadzeniu wyższej marży i maksymalnej kwoty zobowiązania finansowego. Jednocześnie planowane jest także zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza tych, które obarczone mogą być większym ryzykiem z uwagi niepewną sytuację branży budowlanej.
Przedsiębiorcy również odczują pewne utrudnienia podczas aplikowania o wybrane produkty finansowe. Banki podniosły marżę, jednocześnie obniżając maksymalną kwotę i okres spłaty kredytu. W drugim kwartale 2019 planowane jest dalsze ograniczenia dotyczące świadczenia kredytów adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Mężczyzna trzyma tablet z wykresami
Banki wprowadzają nową politykę udzielania kredytów konsumenckich i kredytów dla przedsiębiorców

Odrzucenie wniosku o kredyt – bank musi się wytłumaczyć ze swojej decyzji

Jeszcze do niedawna banki i firmy pożyczkowe mogły odmówić udzielenia zobowiązania finansowego bez wyjaśnienia przyczyny podjętej decyzji. Wprowadzone zmiany w Ustawie Prawo bankowe, podyktowane między innymi przepisami o ochronie danych osobowych, nakazują kredytodawcom wskazanie przyczyn odmowy świadczenia pożyczki. Ich obowiązkiem będzie wymienić informacje dotyczące sytuacji zawodowej, gospodarczej czy rodzinnej, które wpłynęły na decyzję kredytową. Kryteria według których oszacowano zdolność kredytową konsumentów mają zostać ujawnione bezpłatnie. Ponadto podane informacje muszą zawierać konkretną przyczynę ustalenia takiego a nie innego scoringu kredytowego. Zatem bank winien objaśnić, czy na odrzucenie wniosku o kredyt główny wpływ miał wpis w bazie BIK, nieopłacony rachunek za telefon czy media bądź zbyt niski dochód pożyczkobiorcy. Dzięki temu klient może zweryfikować podane informacje i sprawdzić czy przytoczone nie zostały błędne dane.