Konsekwencje brexitu dla przedsiębiorców

brexitW dniu 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej. Ponieważ Wielka Brytania to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski, konsekwencje brexitu odczuje wielu rodzimych przedsiębiorców. Jakich konkretnie zmian mogą się spodziewać?

Jak pokazują dane statystyczne, polskie przedsiębiorstwa eksportują do Wielkiej Brytanii przede wszystkim produkty przemysłu elektromaszynowego, artykuły rolno-spożywcze, urządzenia mechaniczne i elektryczne, pojazdy, statki powietrzne, a także meble i ich części. W praktyce jednak, skutki brexitu w mniejszym lub większym stopniu dotkną każdego, kto prowadzi wymianę handlową z podmiotami brytyjskimi, a także wszystkie jednostki uczestniczące w transakcjach łańcuchowych bądź wielostronnych, w których dochodzi do przemieszczenia towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Polską. Ponadto, na zmiany muszą być przygotowani korzystający ze składów konsygnacyjnych, które po brexicie nie będą już mogły działać na dotychczasowych zasadach.

Skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – dwa możliwe scenariusze

To, jakie będą skutki brexitu dla Polski zależy od warunków, na jakich Wielka Brytania opuści Unię Europejską. W tym zakresie w grę wchodzi jedno z dwóch rozwiązań: brytyjski parlament ratyfikuje umowę wynegocjowaną z UE i nastąpi „miękkie wyjście”, albo umowa zostanie odrzucona i dojdzie do „twardego wyjścia”. Jeśli zrealizuje się ten drugi scenariusz, najprawdopodobniej już od 30 marca 2019 roku, transakcje importowe i eksportowe z podmiotami Zjednoczonego Królestwa będą podlegać takim samym przepisom, jak operacje zawiązywane z krajami trzecimi, czyli państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; poza tym, pojawi się jeszcze szereg innych, niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji prawnych. Ewentualny miękki brexit opóźni i nieco złagodzi konsekwencje nieuniknionej rewolucji; w tym wariancie, co najmniej do końca 2020 roku zostaną utrzymane: unia celna, swobodny transport towarów, a także brak kontroli granicznych. Jakie jeszcze zmiany mogą przynieść poszczególne warianty brexitu?

Konsekwencje brexitu w scenariuszu pozytywnym

Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość faktu, że nawet brexit z ratyfikacją umowy będzie oznaczał dla nich liczne, w większości niekorzystne, zmiany. W takim scenariuszu czekają na nich przede wszystkim:

 • nowe standardy, certyfikaty i normy sanitarne;
 • dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem kontroli celnych, świadectw pochodzenia, licencji;
 • opóźnienia w dostawach;
 • zmiana zasad i sposobów płacenia podatku VAT.

Ponadto, pojawią się również ograniczenia w zakresie między innymi: wzajemnego uznawania kwalifikacji, przeprowadzania wzajemnych inwestycji, świadczenia usług transgranicznych, czy przepływu pracowników.

Skutki brexitu bez umowy

Jeśli „umowa rozwodowa” nie zostanie ratyfikowana, skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą dla polskich firm bardziej dotkliwe. Co gorsza, nadal trudno jest przewidzieć jaki dokładnie będzie ich zakres, a to utrudnia przygotowanie się na nadejście takiego scenariusza. Należy liczyć się jednak z tym, że w takim wypadku pojawią się:

 • kontrole graniczne i celne;
 • cło na większość towarów;
 • zmiana zasad pobierania akcyzy;
 • konieczność zapłaty VAT od importu towarów;
 • utrudnienia w inwestowaniu i dostępie do źródeł finansowania;
 • dodatkowe koszty wynikające z konieczności dostosowania się do brytyjskich regulacji;
 • potrzeba uzyskania pozwolenia na wykonywanie przewozów transportu drogowego;
 • wymóg posiadania zezwolenia na wykonywanie usług przy udziale pracowników delegowanych.

Jak widać, niezależnie o którym scenariuszu mowa, konsekwencje brexitu mogą objąć wiele istotnych obszarów rzeczywistości gospodarczej. Warto więc odwiedzić stronę: https://www.ey.com/pl/pl/services/tax/brexit-wyzwania-i-szanse-dla-przedsiebiorcow i zaczerpnąć więcej informacji na temat nadchodzącej zmiany warunków prowadzenia biznesu. Eksperci firmy EY szczegółowo wyjaśniają tam, jak brexit wpłynie na łańcuch dostaw, bezpośrednie podatki międzynarodowe, czy sytuację prawną polaków prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii.

1 thought on “Konsekwencje brexitu dla przedsiębiorców

Comments are closed.