Jak zwiększyć swoją wiarygodność kredytową?

Banki oraz firmy spoza sektora bankowego posługują się pojęciem wiarygodność kredytowa by ocenić poziom rzetelności konsumentów w terminowej regulacji swoich zobowiązań. W tym celu śledzą historię kredytową klientów w bazach informacji gospodarczej i kredytowej. W przypadku banków, negatywny wpis do rejestru dłużników oznacza zwykle odmowę przyznania osobie kredytu lub zaproponowanie niższej kwoty w porównaniu do pierwotnego założenia. Większość firm pożyczkowych sprawdza bazy dłużników lecz nie podchodzi tak rygorystycznie do oceny ryzyka kredytowego swoich klientów. Są też takie parabanki, które udzielają pożyczek bez BIK, czyli bez weryfikacji pożyczkobiorców w Biurze Informacji Kredytowej. Jednak jak pokazuje obecna tendencja, wiarygodność kredytowa jest decydującym czynnikiem o przyznaniu pożyczki lub kredytu.

Wiarygodność a zdolność kredytowa

Choć pojęcia te są często stosowane razem, należy rozróżnić je od siebie. Wiarygodność, jak wspomniano wcześniej, wskazuje na to czy klient terminowe spłaca swoje należności oraz jak sobie radzi w przypadku występowania jakichkolwiek trudności z ich regulacją. Banki w celu określenia poziomu wiarygodności kredytowej wykorzystują tzw. scoring kredytowy, czyli oszacowanie ryzyka kredytowego. Zdolność kredytowa natomiast jest oceną prawdopodobieństwa spłaty przez konsumentów zobowiązania finansowego. Podczas gdy wiarygodność kredytowa wyznaczana jest na podstawie historii kredytowej pożyczkobiorcy, zdolność opiera się na analizie jego przychodów oraz rozchodów czyli bierze się pod uwagę jego zarobki oraz wydatki.

Zwiększenie wiarygodności kredytowej

Zanim rozszerzymy ten temat należy zaznaczyć, że najważniejszym elementem budowania swojej wiarygodności kredytowej jest umiejętność zarządzania domowym budżetem. Jeśli nie jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet 1 złotówki i wydajemy ponad swoje możliwości, jakiekolwiek plany zwiększenia wiarygodności finansowe zostaną zaprzepaszczone.

Słupki przedstawiające wzrost
Ty sam możesz poprawić swoją wiarygodność kredytową

Spłacajmy terminowo małe pożyczki

Podczas podpisywania umowy o pożyczkę jesteśmy zobowiązani do wyrażenia zgody na przekazanie naszych danych o terminowej lub nieterminowej spłacie chwilówek do biur informacji gospodarczej lub kredytowej. Regulując swoje zobowiązanie w wyznaczonym czasie budujemy swój program lojalnościowy wobec firm pożyczkowych. W ten sposób zwiększamy swoją szansę na otrzymanie kolejnych pożyczek do baz BIG lub BIK nie trafiają negatywne opinie na temat naszego wywiązywania się ze spłatą chwilówek.

Długi okres spłaty pożyczki zostawia ślad w BIK

Mężczyzna wygląda zza ściany
Nie składaj wielu wniosków o pożyczki jednocześnie

Jeśli decydujemy się na spłatę pożyczki ratalnej, to jakiekolwiek potknięcie czyli nieterminowa spłata należności trafia do baz danych Biura Informacji Kredytowej. Tak samo w przypadku wywiązania się z obowiązku terminowej regulacji należności. Natomiast gdy spłacimy pożyczkę ratalną do 30 dni od dnia podpisania umowy dane te nie trafiają do BIK i o zwrocie pożyczki w tak krótki czasie ślad nie pozostaje. Zatem budujemy wiarygodność kredytową zaciągając pożyczki ratalne, które spłacamy w comiesięcznych ratach zgodnie z podanym harmonogramem kredytowym.

Zbyt dużo wniosków o pożyczkę popsuje twój wizerunek kredytowy

To ważne by nie decydować się na składanie wielu wniosków w krótkim odstępie czasu. Bowiem przy analizie każdego z nich, firma pożyczkowa wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej, a im więcej takich adnotacji tym bardziej obniża się wiarygodność kredytowa. Dlatego lepiej nie nie aplikować o pożyczki jednorazowo w kilku firmach. Może to spowodować, że stracimy kilka punktów do oceny ryzyka kredytowego.

Pamiętaj:

  • nie wnioskuj o pożyczki w wielu firmach jednocześnie
  • regularnie sprawdzaj swoją wiarygodność kredytową w BIK
  • uporządkuj swój domowy budżet
  • jeśli to tylko możliwe nie przedłużaj terminu spłaty pożyczek