Zakup akcji giełdowych – na co zwracać uwagę?

Do decyzji zakupu akcji giełdowych należy podchodzić z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Inwestor musi podejmować inwestycyjne decyzje w oparciu o dokładne analizy rynkowe, a kupno akcji nie może być oparte na intuicji, mglistych przesłankach, czy zgubnych emocjach. Na co zwracać uwagę kupując akcje?

Dobór akcji do portfela inwestycyjnego na bazie analiz

Inwestorzy chcący kupić akcje giełdowe (https://www.xtb.com/pl/akcje-kb), wykorzystują dwa (lub trzy) podstawowe narzędzia, dzięki którym możesz lepiej dobrać aktywa do portfela inwestycyjnego. Jest to analiza fundamentalna, techniczna i portfelowa.

Analiza techniczna stanowi jeden z podstawowych wyznaczników inwestycyjnych. Opiera się ona na założeniu, że cena akcji podlega trendom (spadkowym, zwyżkowym i horyzontalnym). Drugim czynnikiem analizy technicznej jest założenie, że na rynku akcji historia zatacza koło pod względem formacji cenowych. Poza tym istnieje również trzecia – najważniejsza – zasada analizy technicznej opierająca się na fakcie, że rynek dyskontuje wszystko. Oznacza to, że wszystkie informacje o spółce są zawarte bezpośrednio w cenie jej akcji. Analiza techniczna akcji giełdowych opiera się przede wszystkim na analizie wykresów na podstawie wskaźników, formacji cenowych, wolumenów i wielu, wielu innych narzędzi.

Analiza fundamentalna jest bardziej skomplikowaną i złożoną analizą, z której korzystają bardziej zaawansowani inwestorzy indywidualni i instytucjonalni. Bazuje ona na 5 etapach, które dążą od ogólnego do najbardziej szczególnego ujęcia spółki pod względem ceny jej akcji. Analiza fundamentalna składa się z: analizy makrootoczenia, analizy sektora, analizy sytuacji spółki, analizy finansowej i wyceny akcji. Analiza fundamentalna umożliwia prognozowanie wartościowania spółki oraz zweryfikowanie, czy jej akcje są warte zakupu, czy są przewartościowane.

Istnieje również analiza portfelowa, którą wykorzystują przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni oraz fundusze inwestycyjne. Są to skomplikowane obliczenia ekonomiczne, analityczne i statystyczne. Analiza portfelowa opiera się na założeniu inwestowania pasywnego.

Inne wskaźniki umożliwiające podjęcie decyzji o zakupie akcji

W ramach dokonywanej analizy akcji spółki warto posiłkować się wskaźnikami, które ułatwią podjęcie decyzji zakupu. Najpopularniejszym wskaźnikiem jest relacja ceny do zysku akcji (C/Z). Wskaźnik ten oblicza się dwojako: dzieląc aktualną cenę rynkową akcji spółki przez roczny zysk netto jednej akcji spółki.

Innym sposobem jest wyciągnięcie ilorazu wartości kapitalizacji rynkowej akcji i rocznego zysku netto spółki. Wskaźnik P/E określa przekroczenie oczekiwanego zysku netto spółki przez jej kapitalizację rynkową i plasuje się zwykle między wartościami od 10 do 25. Im wskaźnik P/E jest niższy, tym akcje spółki są bardziej atrakcyjne.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest P/BV, który dzieli cenę akcji oraz ich wartość księgową. Nie należy pomijać wskaźnika P/CE, będącego ilorazem ceny akcji i sumy zysku oraz amortyzacji na jedną akcję.