Zadłużenie i zaległe długi Polaków

Według raportu Biura Informacji Gospodarczej z pierwszego kwartału 2017 roku zadłużenie Polaków opiewa prawie na 24 mld złotych. Analizy finansowe wykazały, że obecnie prawie 1,7 miliona ludzi w naszym kraju posiada niespłacony dług. Z tego zdecydowaną mniejszość stanowią Ci, którzy spłacają swoje należności w terminie zatem nie dostarcza pozytywnej informacji kredytowej na swój temat do baz BIG.

Jak wygląda sytuacja zadłużenia w Polsce

Szczegółowe monitorowanie tego problemy pozwoliło na stworzenie swoistego rankingu województw, których mieszkańcy posiadają najwyższe zadłużenie. Na czołowym miejsce znajduje się województwo śląskie, następnie dolnośląskie, trzecie miejsce obejmuje mazowieckie, a za “podium” znalazły się województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Z czego wynika wzrastające zadłużenie Polaków. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę tego stanu rzeczy podaje się rozwój technik pozwalających na otrzymanie rzetelnych danych na temat stopnia zadłużenia oraz co równie ważne, chęcią Polaków do budowania swojej historii kredytowej. Bowiem, ludzie zaczynają dostrzegać silny związek pomiędzy pozytywną historią kredytową a możliwością uzyskania w przyszłości środków finansowych. Dlatego częściej decydują się na kredyty, które regularnie będą spłacać. To, że w między czasie okazuje się, iż nie posiadają oni środków na uregulowanie długów, jest już inną historią.

Smutny młody mężczyzna patrzy przez okno
Długi Polaków w roku 2017 sięgnęły 24 mld złotych

Jak to się przedstawia w liczbach

Według badań baz gospodarczych, zdecydowaną większość dłużników stanowią mężczyźni bo aż 65%. Z kolei wiekowo tą najbardziej zadłużoną grupą osób jest grupa 31-46 lat. Warto również dodać, że najmłodsi widniejący w Krajowym Rejestrze Dłużników mają po 8 lat a ich dług wynosi około 200 złotych. Natomiast ludzie w wieku od 18 do 34 lat mają niespłacone długi w wysokości prawie 4,6 miliarda złotych. Powróćmy do wymienionych wcześniej najbardziej zadłużonych województw. Jak się okazało to śląskie wiedzie prym w tej kategorii, ale równocześnie to osoby mieszkające w tym regionie uznane są za tych, którzy regulują swoje długi w terminie. Następni w kolejności są mieszkańcy Mazowsza, województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Małopolskiego.
Ponadto według przeprowadzonych badań wynika, że co trzeci Polak ubiega się o pożyczkę lub kredyt na remont swojego domu lub mieszkania. Drugą okolicznością, która sprzyja pożyczaniu jest pojawienie się niespodziewanego i nagłego wydatku lub czysta chęć zakupu wartościowych przedmiotów materialnych jak samochód czy zakup roweru. Zaś co piąty Polak potrzebuje pożyczki by opłacić rachunki takie jak prąd, wodę czy gaz. Najgorszą grupę jednak stanowią te osoby, które pobierają pożyczki by spłacić swoje długi. Wpadają wtedy w pętle zadłużenia, z które bardzo ciężko się wydostać.

Zadłużenie nie jest niczym nowym w polskim społeczeństwie. Z racji konsumpcyjnego stylu życia oraz naszych codziennych i pilnych potrzeb nie mamy żadnych oporów przed zaciąganiem pożyczek i kredytów. Warto jednak zastanowić się, że kolejna pożyczka lub kredyt nie będzie niosła zguby.