Mężczyzna wskazuje na wykres słupkowy

Zadłużenie Polaków rekordowo wysokie

Według raportu Związku Banków Polskich tylko w drugim kwartale roku 2017 pojawiło się około 50 tysięcy nowych kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne. Łączna wartość zobowiązania sięga prawie 12 miliardów złotych. Ponadto raport ZBP wykazał, że w roku 2016 różnego rodzaju kredyty, zarówno mieszkaniowe jak i konsumpcyjne, posiada 15,6 miliona Polaków. To zatrważająca liczba biorąc pod uwagę fakt, że obecnie oraz ciężej ubiegać się o takie zobowiązania finansowe w bankach.

Miliardy ukryte w kredytach

Pod koniec roku 2016 łączne zadłużenie Polaków wyniosło prawie 576,2 miliarda złotych. To o 30 miliardów więcej niż w ubiegłym 2015 roku. Według obliczeń ZBP średnie zadłużenie wynosi ponad 38 tysięcy złotych. Łączna wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w roku 2016 osiągnęła 39,3 miliardy złotych i to pomimo większych trudności z procesem uzyskiwania kredytów hipotecznych. Co więcej, analitycy Open Finance wykazali, że pobyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu w roku 2017 wzrósł od 24 % pomimo wyższych marży oraz wymaganego większego wkładu własnego. Scenariusz ten może być spowodowany faktem,iż Polacy tak naprawdę zarabiają średnio więcej niż jeszcze kilka lat temu. Dodatkowo przez uruchomiony program 500+ mogą odłożyć oszczędności na wkład własny do nowego mieszkania.

Pracownicy firmy dokonują analizy wykresów
Popyt na kredyty mieszkaniowe cały czas rośnie

Mieszkanie dla Młodych – wnioski wstrzymane

Pieniądze stanowiące dofinansowanie do zakupu mieszkań w programie MdM zostały rozdzielone w ciągu jednego dnia jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tego powodu wstrzymano nabór kolejnych wniosków. Na programie skorzysta kilka tysięcy rodzin, a o tym kto ostatecznie uzyska pomoc zdecyduje kolejność zgłoszeń. Warto przypomnieć, że kolejna transza na dofinansowanie zakupu mieszkań zostanie uruchomiona w styczniu 2018 roku.
W programie MdM mogą znaleźć się te nieruchomości, których powierzchnia nie przekracza 75 metrów kwadratowych (mieszkanie, do 85 m kw. dla rodziny z trojgiem dzieci) lub 100 m kwadratowych (dom), a okres kredytowania wynosi co najmniej 15 lat. Wnioski mogą składać osoby do 35 roku życia, którzy nie są właścicielami żadnej nieruchomości mieszkalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *