Zadłużenie Polaków rekordowo wysokie

Według raportu Związku Banków Polskich tylko w drugim kwartale roku 2017 pojawiło się około 50 tysięcy nowych kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne. Łączna wartość zobowiązania sięga prawie 12 miliardów złotych. Ponadto raport ZBP wykazał, że w roku 2016 różnego rodzaju kredyty, zarówno mieszkaniowe jak i konsumpcyjne, posiada 15,6 miliona Polaków. To zatrważająca liczba biorąc pod uwagę fakt, że obecnie oraz ciężej ubiegać się o takie zobowiązania finansowe w bankach.

Miliardy ukryte w kredytach

Pod koniec roku 2016 łączne zadłużenie Polaków wyniosło prawie 576,2 miliarda złotych. To o 30 miliardów więcej niż w ubiegłym 2015 roku. Według obliczeń ZBP średnie zadłużenie wynosi ponad 38 tysięcy złotych. Łączna wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w roku 2016 osiągnęła 39,3 miliardy złotych i to pomimo większych trudności z procesem uzyskiwania kredytów hipotecznych. Co więcej, analitycy Open Finance wykazali, że pobyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu w roku 2017 wzrósł od 24 % pomimo wyższych marży oraz wymaganego większego wkładu własnego. Scenariusz ten może być spowodowany faktem,iż Polacy tak naprawdę zarabiają średnio więcej niż jeszcze kilka lat temu. Dodatkowo przez uruchomiony program 500+ mogą odłożyć oszczędności na wkład własny do nowego mieszkania.

Pracownicy firmy dokonują analizy wykresów
Popyt na kredyty mieszkaniowe cały czas rośnie

Mieszkanie dla Młodych – wnioski wstrzymane

Pieniądze stanowiące dofinansowanie do zakupu mieszkań w programie MdM zostały rozdzielone w ciągu jednego dnia jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tego powodu wstrzymano nabór kolejnych wniosków. Na programie skorzysta kilka tysięcy rodzin, a o tym kto ostatecznie uzyska pomoc zdecyduje kolejność zgłoszeń. Warto przypomnieć, że kolejna transza na dofinansowanie zakupu mieszkań zostanie uruchomiona w styczniu 2018 roku.
W programie MdM mogą znaleźć się te nieruchomości, których powierzchnia nie przekracza 75 metrów kwadratowych (mieszkanie, do 85 m kw. dla rodziny z trojgiem dzieci) lub 100 m kwadratowych (dom), a okres kredytowania wynosi co najmniej 15 lat. Wnioski mogą składać osoby do 35 roku życia, którzy nie są właścicielami żadnej nieruchomości mieszkalnej.