Zabezpieczenie roszczenia z kredytu czym jest i jak to działa

Wiele osób walczących z bankami stara się o zabezpieczenie roszczenia. Co to daje? W sytuacji jeśli sąd zgodzi się na zabezpieczenie roszczenia, wówczas klient banku może być zwolniony z obowiązku płacenia rat na czas toczącego się procesu przed sądem.
Jest to bez dwóch zdań rozwiązanie bardzo korzystne dla kredytobiorców i z tego powodu kancelarie reprezentujące klientów w sprawach frankowych coraz częściej i chętniej sięgają po tą broń.
Zabezpieczenie roszczenie jest narzędziem, które ma zabezpieczyć interesy powoda na czas trwania procesu.
Więcej informacji o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko bankowi Getin Bank znajdziecie na stronie https://zfrankiemwsadzie.pl/zabezpieczenie-roszczen-przeciwko-getin/.

Zakres zabezpieczenia – decyduje sąd

Zakres zabezpieczenia każdorazowo określa sąd na posiedzeniu. W przypadku zabezpieczenia sprawy przeciwko Getinowi sąd wydał w dniu 18 lutego postanowienie o zabezpieczeniu  roszczeń kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów. Zakres zabezpieczenia może być pieniężny oraz niepieniężny.
W przypadku spraw frankowych zazwyczaj mamy do czynienia z zabezpieczeniami niepieniężnymi. Na stronie https://zfrankiemwsadzie.pl/ znajdziecie więcej informacji. Jak wyglądają przykładowe zabezpieczenia wydawane przez sąd:

  • • „wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat kredytu w wysokości i terminach opisanych w ww. umowie”
  • „zakazanie pozwanemu (bankowi – przyp. red.) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu ww. umowy kredytu”
  • „zakazanie pozwanemu dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej SA oraz do biur informacji gospodarczej o zadłużeniu lub zaległościach z tytułu spłat ww. umowy kredytu w”

bezpieczeństwo kredytu

To przykładowe zabezpieczenie niepieniężne, o jakie możne starać się powód. Jest to dla kredytobiorców rozwiązanie korzystne, ponieważ do dnia uprawomocnienie się wyroku powód nie musi spłacać rat kredytu, a jednocześnie bank nie może wypowiedzieć umowy oraz nie może dopisać kredytobiorcy do rejestrów nierzetelnych płatników. Jednym z czynników decydujących o takim wyniku postanowienia banku jest fakt, że kredytobiorca oddał już całą pożyczoną od banku kwotę.
Zabezpieczenie roszczeń z kredytu jest możliwe tylko i wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. Jeżeli zatem chcemy, aby bank zajął się naszą sprawą, konieczne jest złożenie wniosku.
Pamiętajmy, że nawet jeżeli sąd przychyli się, do naszego wniosku o zabezpieczenia roszczenia, wcale nie oznacza, to naszego zwycięstwa.