Co wybrać ZUS czy OFE i ZUS? Zobacz 5 argumentów za przystąpieniem do OFE

Warto samemu podejmować decyzje, zwłaszcza, gdy dotyczą tematu emerytury. Może i jest ona na chwilę obecną bardzo dla nas odległa, ale opłaci się dobrze do niej przygotować. Pierwszym krokiem jest dokonanie samodzielnej decyzji w chwili podjęcia pierwszej pracy. Mamy wówczas możliwość wybrać, gdzie ma trafić część naszej składki emerytalnej. Tylko co wybrać? ZUS czy OFE i ZUS?

ZUS czy OFE i ZUS?

W pierwszej chwili wydaje się, że decydować możemy o całej składce emerytalnej w wysokości 19,52% wartości wynagrodzenia brutto. Prawda jest jednak taka, że system obligatoryjnie nakazuje przekazanie ok. 85% tej składki do ZUS. My możemy podjąć decyzję jedynie co do ok. 15% jej wartości. Zdecydować mianowicie, czy ma pozostać na subkoncie w ZUS, czy jednak ma trafić do jednego z dwunastu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wówczas pieniądze na naszą emeryturę będą gromadzone w dwóch różnych instytucjach ZUS i OFE. Jedną z takich profesjonalnie zarządzanych instytucji jest właśnie OFE. Fundusz, którego głównym celem jest jak najbardziej efektywne pomnażanie pieniędzy wpłacanych przez jego członków. Poznajmy kilka informacji, które  pomogą nam podjąć decyzję.

Dlaczego OFE to dobry wybór?

W OFE znajdują się realne pieniądze. Oczywiście w momencie wpłynięcia składki, fundusz inwestuje je w różne instrumenty finansowe. Jednak gdyby musiał sprzedać posiadane aktywa, to byłyby one zamienione w rzeczywistą gotówkę. To właśnie odróżnia OFE  od ZUS, gdyż w tym drugim wpłacana składka księgowana jest na naszym subkoncie i od razu zostaje wypłacona obecnym emerytom. Można powiedzieć, że w ZUSie pieniądze są wirtualne, ponieważ ZUS realnie ich nie posiada.

trzy jabłka
OFE mogą zarobić dla nas więcej niż pieniądze pozostawione na subkoncie w ZUS

Mamy możliwość zmiany dotychczasowego OFE na inny OFE funkcjonujący na rynku. Jeśli nie będziemy zadowoleni np. z wyników inwestycyjnych wybranego funduszu, możemy wybrać inny. Wystarczy podpisać umowę z innym OFE, a nasze środki zostaną przeniesione podczas jednego z czterech okresów transferowych (luty, maj, sierpień i listopad).

OFE mogą zarobić dla nas więcej niż pieniądze pozostawione na subkoncie w ZUS. Ten drugi jedynie waloryzuje (powiększa) środki o średni wzrost PKB za ostatnie 5 lat. Przykładowo na 2017r. wskaźnik waloryzacji został ustalony na 103,39 czyli środki powiększą się o 3,39%. W 2016r. waloryzacja w ZUS wyniosła 4,37%. Wskaźniki waloryzacji poszczególnych lat znajdziemy na stronie ZUS. Dla porównania w okresie 31.03.2016 – 31.03.2017 średnia ważona stopa zwrotu (zysk) dla wszystkich funduszy wyniosła 17,568%, a w okresie od 30.03.2012 do 31.03.2017r najlepszy OFE zarobił 44,418%. Oczywiście należy pamiętać, że dane historyczne nie gwarantują uzyskania takich samych wyników w przyszłości. Wszystkie te informacje znajdziemy na stronie internetowej KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), która publikuje wyniki funduszy już po potrąceniu  opłaty za zarządzanie.

Wszystkie środki zebrane na naszym koncie w OFE podlegają dziedziczeniu. Jeśli członek funduszu w momencie śmierci pozostawał w związku małżeńskim i małżeńskiej wspólnocie majątkowej, to 50% pieniędzy przelewanych jest na konto współmałżonka w OFE. Reszta zostaje przekazana dla osób wskazanych przez zmarłego, a gdy ich nie wskaże, wówczas wchodzi w skład majątku po zmarłym do podziału dla spadkobierców. Wtedy wypłacana jest jednorazowo gotówką.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami OFE nie może upaść. Nawet w sytuacji, gdy jego właściciel PTE (Powszechne Towarzystwo Emerytalne) ogłosiłoby bankructwo. Ponieważ środki zgromadzone przez OFE, nie wchodzą w skład masy upadłościowej PTE nasze pieniądze są bezpieczne. OFE nie posiada zobowiązań innych niż z tytułu opłaty za zarządzanie. Musi jedynie przekazać do ZUS, wszystkie środki członka w ciągu ostatnich 10 lat zanim nabędziemy prawa emerytalne. Dodatkowo podlega nadzorowi KNF. Członkostwo w OFE wiąże się z ryzykiem, dlatego fundusze wskazują na nie publikując Prospekty informacyjne na swoich stronach internetowych.

Jeśli przekonały nas argumenty, należy w ciągu czterech miesięcy od podpisania pierwszej umowy o pracę, podpisać umowę z OFE.