Szykuje się fuzja Banku Millennium z Eurobankiem

Komunikaty prasowe podały do wiadomości, iż jeden z największych banków komercyjnych w Polsce, Bank Millennium przejmuje Eurobank. Wiąże się to z transakcją w wysokości 1,83 mld zł a jej zakończenie planowane jest w drugim kwartale 2019 roku. Przyszły właściciel marki zakupi ponad 99% akcji od spółki Société Générale. Po uregulowaniu całej sumy wartości akcji nastąpi fuzja Banku Millennium z Eurobankiem. Wymaga to także zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bank Millenniu + Eurobank – czy to recepta na sukces?

logo banku millenniumEurobank powstał w 2003 roku po przejęciu przez spółkę Mariusza Łukasiewicza Banku Społem oraz Banku Wschodniego. Rok później po śmierci pierwszego właściciela, Eurobank został przejęty przez jeden z najstarszych banków francuskich Société Générale. Swoje usługi adresuje zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Zajmuje się udzielaniem kredytów, oferowaniem lokat, kont czy kart płatniczych. Połączenie dwóch banków ma w przyszłości rozszerzyć zakres działania Banku Millennium oraz nadać mu tytuł wiodącej instytucji finansowej. Taka fuzja sprawi, zdecydowanie wzrośnie wartość aktywów, depozytów i kredytów a do roku 2020 jego współczynnik ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego) powinien znaleźć się na poziomie trzech najlepszych banków komercyjnych w Polsce. Dodatkowo po zawartej transakcji w Banku Millennium zagości ponad 1,4 mln klientów, co da instytucji 6 miejsce pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce.

Prognozy na przyszłość

Raport z analiz przyszłej transakcji wskazują na wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz optymalizacja oddziałów Banku Millennium w Polsce (w sumie może powstać ponad 600 palcówek banku), co zmniejszy koszty ogólne. Ponadto przejęcie Eurobanku spowoduje obniżenie liczby kredytów hipotecznych walutowych (poniżej 25%). Frankowicze, którzy zaciągnęli kredyty hipotecznego zostaną “przekazani” również pod pieczę Banku millennium. Jednak obecny właściciel akcji, spółka Société Générale dostarcza 10 letnią gwarancję pokrycia 80% ryzyka kredytowego.

Zanim nastąpi połączenie dwóch banku, klienci Eurobanku mogą oczywiście bez żadnych ograniczeń korzystać nadal z jego usług. Po zakończeniu transakcji uzyskają dostęp do mobilnych aplikacji, co wymaga również ujednolicenia systemu informatycznego obu jednostek.