Szukasz pomocy? Kredyt na oświadczenie o dochodach online

Kredyt na oświadczenie o dochodach jest jednym z popularniejszych produktów bankowych. Chociaż zauważalna staje się tendencja odchodzenia od kredytów na oświadczenie w zamian za wprowadzanie kredytów na zaświadczenia. Związane jest to jeszcze z kryzysem finansowym, który mocno uderzył w oferty wielu, również polskich, banków. Jednak również w ofercie niejednego parabanku znaleźć można podobną ofertę, o której jednak mówić można tylko, jako o pożyczce. Produktów parabankowych nie można nazywać kredytami, chociaż oczywiście zwyczajowo tak się właśnie robi.

człowiek przed laptopem modli się o pieniądze
Kredyt na oświadczenie o dochodach online to ciężko dostępny produkt finansowy, rzadko oferowany przez banki.

Zaświadczenie o zarobkach

Podstawową różnicą pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem o zarobkach jest fakt, że ten drugi dokument możemy sporządzić całkowicie sami. Zaświadczenie o zarobkach będzie wymagało wizyty u pracodawcy, który sam potwierdzi wysokość otrzymywanych przez nas dochodów, a ponadto poda inne ważkie informacje o naszym zatrudnieniu: np. okres na jaki jesteśmy zatrudnieni i od kiedy pracujemy w danej firmie.

Zaświadczenie o zarobkach może mieć formę druku do wypełnienia. Musi ono zawierać np. podpis pracodawcy, pieczątkę zakładu pracy, pieczątkę i podpis głównego księgowego w zakładzie pracy, pieczątkę i podpis kierownika. Dodatkowo podaje się również numer telefonu do swojego zakładu pracy, aby pracownicy banku/parabanku mieli możliwość zweryfikowania podanych danych.

Kredyt na oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o dochodach ma równą moc prawną, co zaświadczenie, ale jednocześnie nie wymaga tak restrykcyjnego przygotowania. Oświadczenie o dochodach wypisujemy całkowicie sami podpisując je swoim imieniem i nazwiskiem. Zostaje ono również zweryfikowane. W przypadku podania nieprawdy mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

Przykład oświadczenia o zarobkach

Przykładowe oświadczenie, swoisty wzór dla potrzebujących, może wyglądać w ten właśnie sposób:

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia (art. 233 Kodeksu karnego), że mój dochód w roku ….. wynosi ….., słownie ……………………………………….. Ilość członków rodziny na utrzymaniu z w/w dochodu: …

Warto dodać, że oświadczenie o dochodach może zostać napisane odręcznie. Wymagany jest czytelny podpis pożyczkobiorcy. W górnym prawym rogu należy podać dodatkowo datę i miejscowość, a w lewym dane osobowe pożyczkobiorcy: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

Gdzie znajdę dobry kredyt na oświadczenie?

W bankach:

  1. IDEA BANK: Ciekawa oferta kredytów na oświadczeni jedynie dla firm. Kwota kredytu do 250 tyś. zł. Decyzja kredytowa w 5 minut.
  2. MERITUM BANK: specjalna oferta dla przedstawicieli zawodów sektora publicznego (lekarzy, prawników, nauczycieli, policjantów, żołnierzy czy strażaków). Aż do 200 000 zł jedynie na oświadczenie.
  3. BIZ BANK: Kredyt na oświadczenie dla profesjonalistów prowadzących własną działalność gospodarczą. Maksymalna kwota kredytu do 350 000 zł całkowicie online, przez Internet.
  4. GETIN BANK: Kredyt na oświadczenie dla każdego. Do 15 000 zł. Okres kredytowania od 3 do 48 miesięcy.