W jaki sposób definiuje się kredyt?

Kredyt definiować można jako umowę zawieraną pomiędzy osobą fizyczną lub firmą a bankiem. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kredytu z nawiązką w postaci odsetek i prowizji, a również wykorzystać kredyt do celów umówionych pomiędzy dwiema stronami (jeśli jest to kredyt wyjątkowo duży). Ważne z punktu widzenia klienta banku będzie oprocentowanie kredytu, a z punktu widzenia banku wypłacalność klienta i jego historia kredytowa.

Kredyt jest tylko produktem bankowym

Należy pamiętać, że kredyt jest nazwą zastrzeżoną do wykorzystania jedynie w przypadku instytucji bankowych. Parabanki i firmy pożyczkowe nie mają prawa udzielać kredytów, mogą one jedynie udzielać pożyczek. Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest cel jednego i drugiego produktu. Pożyczki udziela się zazwyczaj bez wcześniej zdefiniowanego celu, a konsument może przeznaczyć je w dowolnie wybrany sposób. Kredyt zaś charakteryzuje się określeniem celu już na poziomie samej rozmowy z bankiem.

Umowa kredytu

podpisywanie umowy kredytowej
Kredyt – produkt oferowany jedynie przez banki.

Kredyt zawierany jest przez podpisanie przez obie strony umowy, która zawiera:

 • datę i miejsce zawarcia kredytu,
 • dane stron,
 • walutę i kwotę pobieraną przez kredytobiorcę,
 • cel kredytu,
 • zasady spłacania kredytu i termin tej spłaty,
 • wysokość prowizji i oprocentowania,
 • sposoby zabezpieczenia kredytu
 • oraz zakres uprawnień banku dającego kredyt

Kiedy dostaniemy kredyt, a kiedy nie?

To bank decyduje jaką sumę kredytu może przyznać kredytobiorcy oraz określa ogólne warunki zawarcia kredytu. Kredyt może zostać odmówiony nawet wtedy jeśli posiada się zdolność kredytową – to zawsze bank jest stroną rozstrzygającą takie spory.
Pobieranie i spłacanie kredytów reguluje prawo bankowe, które wyróżnia między innymi:

 • kredyty krótkoterminowe,
 • kredyty średnioterminowe,
 • oraz kredyty długoterminowe

W jaki sposób bank decyduje o przyznaniu kredytu?

Przede wszystkim musimy być dla banku wiarygodnymi kredytobiorcami, a więc posiadać „czystą” i dobrą historię kredytową, to znaczy nie zalegać nigdy wcześniej:

 • z opłacaniem kredytów
 • spłatą pożyczek
 • spłatą raty sprzętów domowych i innych

Po sprawdzeniu swojej wypłacalności możemy złożyć wniosek w jednym z wybranych banków, najlepiej w swoim własnym banku: jeśli jesteśmy już długoletnimi klientami, bank taki będzie patrzył nas przychylniejszym okiem. Następnie bank zleca analizę naszej sytuacji finansowej: dochodów, zdolności kredytowej oraz właśnie wcześniejszej historii. Decyzja banku nie zapadnie od razu, należy uzbroić się w cierpliwość i wyczekać odpowiedni czas. Kiedy kredyt zostanie nam przyznany zwyczajnie udajemy się do banku podpisać umowę, po czym bezzwłocznie pobieramy przyznany nam kredyt określony podpisaną umową. Umowa i sam wniosek o kredyt zawiera podstawowe dane dotyczące transakcji.