Jak sfinansować własny biznes?

Dotacją, kredytem czy może pożyczką?

Każdy pomysł na biznes – nawet ten najlepszy, niemalże gwarantujący co najmniej satysfakcjonujący zysk – wymaga kapitału początkowego, który pomoże w jego realizacji. Co jednak zrobić, kiedy pomysł na własną działalność gospodarczą mamy, ale brakuje nam środków, by go sfinansować? Poniżej kilka propozycji.

Po pierwsze: Powiatowy Urząd Pracy

W założeniu firmy – pod pewnymi warunkami – pomóc może Powiatowy Urząd Pracy, w którym ubiegać można się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. O dotację starać mogą się osoby bezrobotne, które m.in.: wcześniej nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy albo innych bezzwrotnych środków publicznych na ten cel; w ciągu ostatniego roku nie prowadziły działalności gospodarczej; w ciągu kolejnego roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej nie podejmą zatrudnienia oraz nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu poprzednich dwóch lat. Złożenie wniosku o środki jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do prowadzenia działalności przez co najmniej dwanaście miesięcy i niewnioskowania o zawieszenie jej wykonywania.

ktoś wskazuje gdzie złożyć podpis
Pomocy finansowej na start własnej firmy można szukać przez: urząd pracy, dotację UE i pożyczki.

Otrzymane dofinansowanie (o maksymalnej wysokości ok. 23 tys. zł) można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu czy opłacenie kosztów prawnego i biznesowego doradztwa. Dotacja pozostanie bezzwrotna, jeżeli dotrzymane zostaną warunki podpisanej umowy (jak nieprzerwane, dwunastomiesięczne prowadzenie firmy). Jednym z kryteriów uzyskania dofinansowania jest jednak określenie tego, jak zabezpieczony zostanie zwrot otrzymanych środków (np. przez poręczenie lub weksel).

Po drugie: Unia Europejska

A dokładniej – tzw. Fundusze Europejskie, które nadal stwarzają pewne możliwości dla osób, które zainteresowane są założeniem i rozwojem własnej działalności. Wciąż obowiązująca unijna perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje takie wsparcie (ok. 20 tys. zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz poprzez Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które prowadzone są w każdym województwie.

Osoby młode – poniżej 30. roku życia – skorzystać mogą również z pomocy, którą oferuje Europejski Fundusz Społecznych i Inicjatywa dla Młodych. Dofinansowanie rozpoczęcia własnego biznesu otrzymać mogą przede wszystkim osoby, które ani nie pracują, ani nie kształcą się i nie szkolą się. Oprócz dotacji na stworzenie firmy, osoby te mogą skorzystać także z doradztwa i szkoleń, które przydadzą się w trakcie rozkręcania biznesu. Natomiast osoby, które skończyły 30 lat otrzymać mogą zarówno bezzwrotne dotacje, jak i zwrotne pożyczki na założenie własnej działalności. Środki pochodzą ze wspomnianych RPO. Na dotacje szansę mają osoby, które nie pracują oraz stykają się z największymi trudnościami na rynku pracy, z kolei preferencyjne pożyczki skierowane są również do osób pracujących.

Po trzecie: Pożyczka na raty

Ubieganie się o dotację z PUP czy z Funduszy Europejskich wymaga spełnienia bardzo określonych warunków, przede wszystkim odnośnie do naszego statusu na rynku pracy. Dlatego też to kredyty i pożyczki pozostają jednymi z najpopularniejszych form, jeśli chodzi o finansowanie działalności biznesowej – zwłaszcza na jej początku lub w trakcie większych, zaplanowanych inwestycji.

Szczególnie korzystnie pod względem wydatkowania prezentują się pożyczki, np. pożyczki na raty Monedo Now (https://www.monedo.pl/now), które pozostawiają swoim biorcom swobodę w zakresie dysponowania nimi. Otrzymane pieniądze można więc przeznaczyć tak na samo powstanie firmy, jak i na jej rozwój czy wdrażanie innowacji.