Rejestr instytucji pożyczkowych w Polsce

W lipcu 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła rejestr instytucji pożyczkowych. W wyniku tego każda nowo powstała firma spoza sektora bankowego, która udziela zobowiązań finansowych winna uzyskać wpis do rejestru. Bez niego nie może rozpocząć swojej działalności. KNF w ciągu 14 dni musi dodać daną instytucję do rejestru. Wprowadzone zmiany są związane z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim i choć nie zwiększają nadzoru nad instytucjami pozabankowymi stanowią pewien element kontroli ich działalności.

Pełny wykaz instytucji pożyczkowych w Polsce

Przypuszczalnie pełny spis funkcjonujących w Polsce instytucji pożyczkowych dostępny będzie po około roku od chwili uruchomienia rejestru. Te firmy, które prowadziły działalność przed nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim miały czas do 28 stycznia 2018 roku na złożenie wniosku o rejestracje w KNF. O wpis ubiegać mogą się jedynie spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością.
Choć tego rodzaju przedsięwzięcie nie jest krokiem w kierunku pełnego monitorowania poszczególnych instytucji, to mimo wszystko wymusza na pożyczkodawcach przedłożenie odpowiednich zaświadczeń:

  • o niekaralności zarządu danej spółki
  • określające formę prowadzenia działalności
  • na temat wysokości kapitału zakładowego
Mężczyźni porównują wykresy na kartkach
Rejestr firmy pożyczkowych KNF dostarcza ważnych danych statystycznych

Wpis firmy pożyczkowej do rejestru wiąże się z jednorazową wpłatą w wysokości 600 zł. Dzięki rejestrowi KNF pożyczkobiorcy będą mieli stały dostęp do listy instytucji pozabankowych, które legalnie działają w naszym kraju. W przypadku gdy nie spełnienia wymogów rzetelnego pożyczkodawcy (np. nie działa w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim) dana firma zostanie z rejestru wykreślona. Analogicznie działa wykaz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, który zrzesza jedynie wiarygodne oraz wypłacalne firmy spoza sektora bankowego. Jednak ich liczba jest znacznie mniejsza niż tych, które już wpisane są do rejestru KNF.

Dane pochodzące z rejestru firmy pożyczkowych KNF posłużą również jako statystyki by określić, jak dużo Polacy pożyczają oraz jakie firmy najczęściej udzielają zobowiązań finansowych. Obecnie przyjmuje się, że instytucji spoza sektora bankowego, które świadczą usługi pożyczkowe jest w Polsce około 125. Z kolei liczba pośredników kredytowych jest ponad dwa razy większa.

Aktualny rejestr firm spoza sektora bankowego dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.