Projekt budżetu na 2015 r. zapewnia waloryzację emerytur i rent

Pod koniec września rząd przyjął projekt budżetu na 2015 rok. Wszystkie wydatki państwa, ale również i dochody będą wyższe niż w 2014 roku. Zwiększenie podwyżek emerytur czy dopłaty dla posiadaczy dzieci tzw. „ulgi dla dzieci” mogą być przysłowiową „wyborczą kiełbasą”. Zachęcają wyborców do zaufania rządowi i głosowania na partię rządzącą. Czy zmiany będą naprawdę realne? Pokaże to czas.

Zwiększenie emerytur i rent

emerytka liczy pieniądze
Życie emeryta nie jest łatwe. Dlatego cieszy nas zapowiedziana waloryzacja.

W 2015 r. planowana jest kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur. Zapowiedzi rządu są całkiem realne, ponieważ koszty poniesione przez budżet mają zostać pokryte zwiększonymi wydatkami na rynku biopaliw.
Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych będzie dotyczyła przede wszystkim zawieszenia przepisu o wspieraniu tego rynku. Obecnie rząd wspierał ten rynek poprzez przekazywanie 1,5 proc. wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Teraz procent ten przeznaczony będzie na zasilenie kont emerytów i rencistów, co związane jest bezpośrednio z waloryzacją rent i emerytur.

Uzasadnienie do projektu ustawy okołobudżetowej

Przedstawione rozwiązanie jest pewne. Właśnie w taki sposób uzasadniano proponowane projekty nowelizacji ustaw.

„Proponowane rozwiązanie związane jest z planowanym wprowadzeniem w roku 2015 kwotowo-procentowej waloryzacji rent i emerytur, której sfinansowanie wymagało będzie zwiększonych środków. Jednocześnie rozwiązanie to pozwoli zachować pulę wydatków mieszczących się w stabilizującej regule wydatkowej”

Zawieszenie innego rodzaju pomocy rządowych

Nowa ustawa przewiduje również „zamrożenie” funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych w sektorze finansów publicznych, poza niektórymi wyjątkami. Wyjątkiem takim będzie np. Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zamrożone zostaną również:

  • podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na tym samym poziomie pozostaną jednak uposażenia i diety parlamentarne posłów i senatorów

Budżet państwa zarobi również na objęciu akcyzą wytwarzania papierosów przez konsumentów m.in. za pomocą maszyn do automatycznego nabijania papierosów.

Wysokość waloryzacji rent i emerytur

Jak co roku, waloryzacja rent i emerytur będzie miała charakter procentowy. Przewiduje się jednak, że zwiększenie otrzymywanej kwoty nie może być mniejsze niż 36 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy próg ten wynosi 27 zł. Informacje te pochodzą od wiceministra Marka Buciora, który zaznaczył również, że na wprowadzonych zmianach zyska ponad 90 proc. emerytów.
Wprowadzone zmiany są jednak zmianami niewielkimi. Przy ciągłych podwyżkach cen za media oraz za produkty spożywcze, emeryci i renciści mogą nie odczuć w ogóle zwiększenia świadczeń państwowych.
Należy pamiętać, że waloryzacja dotyczy roku 2015 i ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie dopiero 1 marca, nie zaś na początku roku kalendarzowego.