Masz problem ze spłatą zadłużenia? Dowiedz się, jak uzyskać pomoc

sWedług danych zawartych w Krajowym Rejestrze Długów średnie zobowiązanie statystycznego dłużnika wynosi 18 tysięcy 300 złotych. Rekordzista jest winny swoim wierzycielom ponad 18 mln złotych. Problem w tym, że większość osób – zamiast dążyć do zadłużenia spłaty swoich zobowiązań, wpada w pętlę zadłużenia. Warto podjąć działania pozwalające uregulować przeterminowane zobowiązania.

W momencie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, powodujących nagłe pogorszenie sytuacji materialnej, pojawiają się kłopoty z terminowym uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Prowadzi to do zaciągania kolejnych pożyczek pozwalających spłacić poprzednie zobowiązania i… koło się zamyka. Osoby niepotrafiące wyjść z takiej sytuacji, narażają się na podjęcie przez wierzycieli działań windykacyjnych a brak spłaty zadłużenia może doprowadzić do skierowania sprawy na drogę sądową, którą w przypadku wydania nakazu zapłaty, przejmuje komornik. Warto więc dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc w spłacie długów.
umowa

Wyjdź długom naprzeciw

Największym i najczęściej popełnianym błędem jest “chowanie głowy w piasek”. Nieodbieranie telefonów czy lekceważenie pism przypominających o przekroczeniu terminu spłaty nie sprawi, że dług zniknie. Wręcz przeciwnie – zaległe zobowiązanie będzie narastać w związku z systematycznie naliczanymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Aby uniknąć jeszcze większych problemów finansowych, należy wyjść długom naprzeciw. W pierwszej kolejności trzeba uporządkować dokumentację oraz ustalić poziom zadłużenia. Kolejnym krokiem jest ubieganie się o pomoc w spłacie długów.

  • Negocjowanie warunków spłaty z wierzycielem

W razie pojawienia się trudności finansowych uniemożliwiających terminową spłatę zobowiązania, warto negocjować warunki spłaty z wierzycielem. Być może bank lub firma windykacyjna zgodzi się wydłużyć okres spłaty zobowiązania, zmniejszając wysokość rat? A może pożyczkodawca zaproponuje refinansowanie należności na korzystnych warunkach?
w biurze
Pamiętaj: taka pomoc w spłacie długów jest możliwa przede wszystkim, gdy wyrazisz chęć  dogadania się. Jeśli będziesz zwlekał z podjęciem negocjacji, dług może się powiększyć przez narastające odsetki, a w konsekwencji dalszego braku spłaty, jego dochodzenie może zostać skierowane na drogę postępowania sądowego.

  • Współpraca z firmą windykacyjną

Firmy prowadzące działanie windykacyjne dążą do polubownego rozwiązania każdej sprawy. Pomoc w spłacie długów polega przede wszystkim na rozłożeniu zadłużenia na raty w wysokości odpowiedniej do aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Obowiązkiem osoby zadłużonej jest spłata rat zgodnie z ustalonym wspólnie harmonogramem, dzięki czemu zaległość będzie się systematycznie zmniejszać. Pozwoli to uniknąć skierowania sprawy na drogę sądową, zbliżając do uregulowania zaległych należności.