tablet i wykresy

Masz problem ze spłatą zadłużenia? Dowiedz się, jak uzyskać pomoc

sWedług danych zawartych w Krajowym Rejestrze Długów średnie zobowiązanie statystycznego dłużnika wynosi 18 tysięcy 300 złotych. Rekordzista jest winny swoim wierzycielom ponad 18 mln złotych. Problem w tym, że większość osób – zamiast dążyć do zadłużenia spłaty swoich zobowiązań, wpada w pętlę zadłużenia. Warto podjąć działania pozwalające uregulować przeterminowane zobowiązania.

W momencie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, powodujących nagłe pogorszenie sytuacji materialnej, pojawiają się kłopoty z terminowym uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Prowadzi to do zaciągania kolejnych pożyczek pozwalających spłacić poprzednie zobowiązania i… koło się zamyka. Osoby niepotrafiące wyjść z takiej sytuacji, narażają się na podjęcie przez wierzycieli działań windykacyjnych a brak spłaty zadłużenia może doprowadzić do skierowania sprawy na drogę sądową, którą w przypadku wydania nakazu zapłaty, przejmuje komornik. Warto więc dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc w spłacie długów.
umowa

Wyjdź długom naprzeciw

Największym i najczęściej popełnianym błędem jest “chowanie głowy w piasek”. Nieodbieranie telefonów czy lekceważenie pism przypominających o przekroczeniu terminu spłaty nie sprawi, że dług zniknie. Wręcz przeciwnie – zaległe zobowiązanie będzie narastać w związku z systematycznie naliczanymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Aby uniknąć jeszcze większych problemów finansowych, należy wyjść długom naprzeciw. W pierwszej kolejności trzeba uporządkować dokumentację oraz ustalić poziom zadłużenia. Kolejnym krokiem jest ubieganie się o pomoc w spłacie długów.

  • Negocjowanie warunków spłaty z wierzycielem

W razie pojawienia się trudności finansowych uniemożliwiających terminową spłatę zobowiązania, warto negocjować warunki spłaty z wierzycielem. Być może bank lub firma windykacyjna zgodzi się wydłużyć okres spłaty zobowiązania, zmniejszając wysokość rat? A może pożyczkodawca zaproponuje refinansowanie należności na korzystnych warunkach?
w biurze
Pamiętaj: taka pomoc w spłacie długów jest możliwa przede wszystkim, gdy wyrazisz chęć  dogadania się. Jeśli będziesz zwlekał z podjęciem negocjacji, dług może się powiększyć przez narastające odsetki, a w konsekwencji dalszego braku spłaty, jego dochodzenie może zostać skierowane na drogę postępowania sądowego.

  • Współpraca z firmą windykacyjną

Firmy prowadzące działanie windykacyjne dążą do polubownego rozwiązania każdej sprawy. Pomoc w spłacie długów polega przede wszystkim na rozłożeniu zadłużenia na raty w wysokości odpowiedniej do aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Obowiązkiem osoby zadłużonej jest spłata rat zgodnie z ustalonym wspólnie harmonogramem, dzięki czemu zaległość będzie się systematycznie zmniejszać. Pozwoli to uniknąć skierowania sprawy na drogę sądową, zbliżając do uregulowania zaległych należności.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *