Pracodawco, dowiedz się jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe

Już w lipcu 2019 roku znaczna część pracodawców będzie musiała wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w swojej firmie. Z jakimi obowiązkami się to wiąże?

monety

Pracowniczy  program kapitałowy to pakiet świadczeń pracowniczych, który stopniowo, od 1 lipca 2019 roku, będą musieli zapewnić swoim pracownikom pracodawcy. W związku z tym, przed wprowadzeniem planów kapitałowych zatrudniający będą mieli obowiązek przygotować się do zmian, czyli m.in. wybrać firmę zarządzającą pieniędzmi, podpisać z nią umowy w imieniu pracowników i po wejściu w życie programu PPK dokonywać wpłat na konta pracowników.

Na czym polega program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

PPK to system dobrowolnego, prywatnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.

W związku z ustawą wprowadzającą Pracownicze Plany Kapitałowe wszyscy pracodawcy będą mieli obowiązek przelewać wpłaty na poczet programu swoich pracowników. Podstawowa, obowiązkowa składka pracodawcy wyniesie 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, zaś dodatkowa, nieobligatoryjna – do 2,5 proc. wartości pensji brutto. Wysokość składek przedstawiają liczne tabele PPK dostępne w internecie

Kiedy należy wprowadzić PPK?

Nie wszystkie przedsiębiorstwa zmuszone są wprowadzić kapitałowe plany pracownicze 1 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności program obejmie firmy zatrudniające do 250 pracowników. Po 6 miesiącach, 1 stycznia 2020 roku, dołączą do nich firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, a od 1 lipca 2020 roku – firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników. Jako ostatnie, bo dopiero 1 stycznia 2021 roku, program obejmie przedsiębiorstwa, w których pracuje mniej niż 20 pracowników.

O co powinna zadbać firma wprowadzająca pracownicze plany kapitałowe?

Pracodawca wprowadzający program PPK powinien m.in. uwzględnić związane z nim koszty i dostosować system kadrowo-płacowy do programu. Jego obowiązkiem jest również poinformowanie o programie swoich pracowników i wybranie odpowiedniej instytucji, z którą następnie podpisze umowę. Pieniędzmi będą bowiem zarządzać m.in towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Najważniejszym obowiązkiem związanym z programem jest utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli wybór i podpisanie umowy z konkretnym oferentem PPK. Pracodawca powinien następnie zapisać swoich pracowników do planu, obliczyć wysokość kwoty wpłat, a następnie przekazać je do podmiotu zarządzającego. Warto zaznaczyć, że to pracodawca pokrywa wszelkie koszty związane z naliczeniem i przekazaniem wpłat.

Kto jest zwolniony z obowiązku utworzenia planów kapitałowych?

Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez firmy jest obowiązkowe. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób – w przypadku gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z wpłat na PPK oraz pracodawcy, którzy posiadają funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami na poziomie min. 3,5 proc. i udziałem pracowniczym z min. 25 proc. Chcesz dowiedzieć się więcej o pracowniczym programie kapitałowym? Wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.