PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest i co warto o nich wiedzieć

Czy wiesz, że należysz do grupy Polaków, którzy prawdopodobnie otrzymają emeryturę nieprzekraczającą 40% obecnej pensji? Z takimi pieniędzmi trudno będzie Ci żyć na takim samym poziomie jak obecnie. Zakończenie kariery zawodowej nie musi jednak oznaczać dla Ciebie rezygnacji z życiowych przyjemności, wyjazdów i własnego hobby. Po to właśnie powstały Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Żeby wspierać Cię finansowo w jesieni życia. Dowiedz się, czym są PPK i dla kogo są przeznaczone?

rozmowa przy stole

PPK: najważniejsze informacje

Program prywatnego, dobrowolnego i dodatkowego oszczędzania na emeryturę, czyli PPK stał się rzeczywistością, kiedy w listopadzie 2018 r. premier podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rząd uznał, że Polacy potrzebują osobistych oszczędności, które pomogą im godnie żyć po zakończeniu aktywności zawodowej. Bo skoro emerytury obecnych 20- i 30-latków wyglądają tak niepewnie…

Na czym polega PPK? Przez cały okres zatrudnienia (albo tak długo jak zdecydujesz) z Twojej pensji brutto pracodawca będzie odprowadzał na Twoje prywatne konto PPK określoną kwotę. Minimalna wpłata wyniesie 2% Twojego wynagrodzenia. Jeśli zarabiasz 6500 zł brutto, z Twojej wypłaty powędruje do PPK 130 zł[i]. Kwota dla Ciebie niezauważalna, a po latach godziwy dodatek do podstawowej emerytury.

W Pracowniczym Planie Kapitałowym nie oszczędza się samemu. Żeby wspomóc i zmotywować pracownika do odkładania środków na przyszłość, na prywatne konto uczestnika programu swoją część wpłaca również pracodawca i Skarb Państwa. Co miesiąc zatrudniający będzie przelewał na Twoje konto PPK przynajmniej 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto. Do oszczędzania dołoży się również państwo. Każdy uczestnik programu otrzyma tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Jeśli spełnisz warunki przewidziane w ustawie o PPK, ze Skarbu Państwa dostaniesz też dopłatę roczną wynoszącą 240 zł.

PPK dla kogo?

Jeśli jesteś zatrudniony (formy zatrudnienia wymieniamy poniżej) i podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tego zatrudnienia, automatycznie zostaniesz zapisany do PPK. Możesz być zatrudniony w formie:

  • umowy o pracę
  • umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
  • umowy o pracę nakładczą
  • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych
  • członkostwa w radach nadzorczych (o ile członek rady otrzymuje wynagrodzenie z tytułu swojej funkcji)

Do PPK zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy spełniających powyższe warunki, którzy znajdują się w przedziale wiekowym 18-55 lat. Po ukończeniu 55. r.ż. i nieprzekroczeniu 70. r.ż. zatrudniony może zapisać się do programu na swój wniosek.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – dla kogo nie jest przewidziany?

Z programu oszczędzania nie skorzysta osoba zatrudniona mająca już 70 lat. PPK nie są również objęci rolnicy (chyba że rolnik jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych). Do Pracowniczych Planów Kapitałowych nie przystąpią także samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

PPK jako program oszczędzania na przyszłość pomoże Ci zadbać o finanse po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych zaczniesz budować swoje emerytalne zabezpieczenie.