Pożyczki przez Internet na dowód wciąż są dla Polaków problematyczne

W czerwcu tego roku, niespełna miesiąc temu, Biuro Informacji Kredytowej opublikowało wyniki przeprowadzonego przez siebie sondażu. Nadano mu tytuł „Polacy wciąż niewiele wiedzą o rynku kredytowym”. Sondaż został przeprowadzony ze względu na rozpoczęcie akcji „Buduj dobrą historię” i wcześniejszego sondażu BIK-u nt. wiedzy Polaków o tematach związanych z wiarygodnością finansową.

Wiedza Polaków na temat kredytów i pożyczek

Główny wniosek z badania nie jest pocieszający. Ponad 39 proc. ankietowych ocenia swoją wiedzę dotyczącą tematyki finansowej, jako słabą. Następne 43 proc. ankietowanych odpowiada, że wiedza ich jest na poziomie średnim. Z badania wynika jednak, że wiedza Polaków jest znacznie mniejsza, niż ta deklarowana.

business man

 • 62 proc. ankietowanych zna pojęcie zdolności kredytowej
 • 49 proc. ankietowanych deklaruje wiedzę na temat wiarygodności finansowej
 • 17 proc. ankietowanych słyszało o terminie „scoring”
 • 8 proc. ankietowanych słyszało o terminie „RRSO”

Pożyczki przez Internet na dowód także nie są Polakom do końca znane, chociaż z danych wynika, że są one niezwykle popularne w naszym kraju. Dodatkowo według przeprowadzonego badania, co drugi respondent w chwili odpowiadania na pytania, korzystał obecnie z jakiejś formy pożyczki (również pozabankowej) lub kredytu.

Na co Polacy przeznaczają kredyty?

Według analityków z firmy MillwardBrown przeprowadzającej badanie, Polacy wciąż nie są świadomi tego, że korzystanie z kredytów może być „nowoczesnym narzędziem finansowania potrzeb”. Według wielu ankietowanych, z kredytów i pożyczek korzysta się jedynie w chwili pewnego załamania finansowego, lub do zakupu dóbr i usług. Z ankiety wynika jednak, że:

 • 27 proc. ankietowanych przeznacza kredyt gotówkowy na finansowanie bieżących potrzeb
 • 18 proc. ankietowanych przeznacza kredyty/pożyczki na zakup sprzętu RTV/AGD
 • 6 proc. ankietowanych przeznacza kredyty/pożyczki na zakup samochodu
 • 4 proc. ankietowanych przeznacza kredyty/pożyczki na zakup mebli

business

Czy Polakom potrzebna jest dodatkowa edukacja?

Z badania wynika jednoznacznie, że Polacy potrzebują społecznych kampanii przybliżających im działanie sektora finansowego. Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej – dr Mariusz Cholewa, zadeklarował uruchomienie nowych i zaktywizowanie starych inicjatyw edukacyjnych. Następnie dodał:

 • „Nasze działania skupiamy wokół podnoszenia świadomości konieczności budowania dobrej historii kredytowej, wiedzy na temat systemu scoringu BIK oraz edukacji w zakresie ochrony przed wyłudzeniami kredytów”
  Podobnego zdania jest profesor Janusz Czapliński z Uniwersytetu Warszawskiego. Stwierdza on, że edukacja Polaków w kwestiach finansowych jest niezwykle potrzebna. Dodaje również, że przyczyny tak słabej wiedzy mogą leżeć w kwestii czynników kulturowych.

man

Braki w wiedzy są naprawdę duże

Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy City Handlowy przypomniał, że w zeszłorocznym badaniu „Postawy Polaków wobec oszczędzania” wielu z ankietowanych nie potrafiło poprawnie odpowiedzieć na pytania związane z lokatami bankowymi. Jednym z nich było krótkie przeliczenie, jaki zysk po pół roku przyniesie lokata 1 000 zł oprocentowania 6 proc. w skali całego roku. Co trzeci ankietowany nie radził sobie z tym zadaniem. Według prezesa Krzysztofa Kaczmara, nieświadomość Polaków względem tak prostych produktów przekłada się na jeszcze większą niewiedzę w kwestii bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych.
Zapraszamy Państwa do odpowiedzenia na powyższe pytanie. Sprawdźmy sami, jaki procent internautów poradzi sobie z tym zadaniem. Odpowiedzi proszę zostawiać w komentarzach.