Pożyczka na dokształcanie

Ministerstwo rozwoju wyszło z nową inicjatywa dla osób chcących się dokształcać. Proponuje Polakom tzw. pożyczkę na dokształcanie i jest kontynuacją zmian dotyczących rozwoju i dofinansowania edukacji w Polsce. Szansę na taką pożyczkę może mieć nawet kilka tysięcy osób w naszym kraju. Założeniem programu jest wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi.

Co oznacza pożyczka na dokształcanie

Pożyczka na dokształcanie obejmie kilka tysięcy Polaków i przeznaczone zostanie na ten cel nawet do 100 000 zł. Środki na ten cel będą pochodziły z funduszy Unii Europejskiej, a same pożyczki nie będą oprocentowane i obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami. Dotyczyć będzie przede wszystkim tych osób, którzy chcieli by podnieść swoje kwalifikację, ale z powodu braku środków nie mogą przejść specjalistycznych kursów szkoleniowych czy udać się na płatne studia podyplomowe. Ministerstwo Rozwoju oszacowało, że nawet do 4 tysięcy Polaków może skorzystać z oferty pożyczki na dokształcanie w latach 2017 – 2020. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na szkolenia, kursy lub studia. Zwrot zobowiązania finansowego będzie zaś odbywał się w cyklu ratalnym. W tym wypadku, minimalny okres spłaty to 12 miesięcy, a maksymalny wynosi 36 miesięcy.
Co więcej, zainteresowani będą mogli sfinansować całe przedsięwzięcie, którego chcą się podjąć bądź tylko jego część. Ukończenie danego kursu lub studiów będzie skutkowało umorzeniem do 25% wartości pożyczki.

Kobieta siedzi przy komputerze i rozwiązuje ćwiczenie z angielskiego
Nabór na pożyczki na dokształcanie rozpocznie się we wrześniu 2017 roku

Jak ubiegać się o pożyczki na dokształcanie

Program pożyczka na dokształcanie startuje na przełomie sierpnia i września roku 2017. W tym czasie będzie można składać wnioski online. Warunki, które musi spełnić wnioskodawca są następujące:

  • ukończony 18 rok życia
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • adres zamieszkania na terytorium Polski

Co podlega finansowaniu z funduszu:

  • studia podyplomowe trwające maksymalnie 24 miesiące
  • kursy
  • szkolenia

Dane szkolenie może być organizowane zarówno przed jednostkę w naszym kraju jak i przez zagraniczne podmioty. Nie istnieją żadne obostrzenia co do tematyki danego kursy czy studiów, można zatem wybrać dowolny kierunek. Obecnie na Fundusz Pożyczka zostało przeznaczone prawie 20 milionów złotych. Decydujące znacznie będzie miała kolejność zgłoszeń online. Spłata pożyczki musi się natomiast nastąpić w momencie rozpoczęcia kształcenia.