Pozabankowe instytucje finansowe

Poniżej prezentujemy ranking najpopularniejszych firm pożyczkowych w Polsce:

Kwota [zł] i okres kredytowania/RRSO

Ocena

Wyślij wniosek

 • 100-7500
 • 30 dni
 • RRSO 513,6%
 • do 3000 zł 0%
 • 500-15000
 • 30 dni
 • RRSO 513,90%
 • 200-10000
 • 36 miesięcy
 • RRSO 56,25%
 • 300-15000
 • 36 miesięcy
 • RRSO 31,41%
 • 1500-20000
 • 48 miesięcy
 • RRSO 12,19%
 • 100-8000
 • 30 dni
 • RRSO 517,31%
 • 500-12000
 • 30 dni
 • RRSO 513,86%
 • NOWOŚĆ
 • 500-6000
 • 30 dni
 • RRSO 514%
 • 600-3500
 • 30 dni
 • RRSO 513,91%
 • bez BIK
 • 500-6000
 • 30 dni
 • RRSO 514%
 • 300-5000
 • 14-30 dni
 • RRSO 517,46%
 • do 3000 zł 0%
 • 500-10000
 • 30-45 dni
 • RRSO 248,20%
 • bez BIK
 • 550-5000
 • 30 dni
 • RRSO 513,6%
 • 600-3300
 • 30 dni
 • RRSO 513,91%
 • bez BIK
 • 3000-60000
 • 24-60 miesięcy
 • RRSO 15,26%
 • NOWOŚĆ
 • 100-5000
 • 30 dni
 • RRSO 516,7%
 • 1000-15000
 • 48 miesięcy
 • RRSO 57,15%
 • 500-5000
 • 30 dni
 • RRSO 508,47%
 • 600-8000
 • 30 dni
 • RRSO 513,91%
 • bez BIK
 • 500-8000
 • 30 dni
 • RRSO 516,66%
 • bez BIK
 • 600-2000
 • 30 dni
 • RRSO 513,92%
 • bez BIK
 • 500-7000
 • 62 tygodnie
 • RRSO 7,4%
 • 100-5000
 • 30 dni
 • RRSO 518,15%

Banki to instytucje finansowe, które Polacy darzą największym zaufaniem. Dbają szczególnie o swój wizerunek, tak aby pozyskać jak najwięcej potencjalnych klientów. Bowiem to oni zapewniają realizację wszelkich transakcji płatniczych korzystając z lokat i powierzając bankom swoje oszczędności. Obok tych największych komercyjnych jednostek sektora bankowego, istnieje jeszcze jedna strefa określana mianem pozabankowej. Tu znajdziemy wiele instytucji finansowej, które operują pieniądzem.

Prawna definicja instytucji finansowych – Kodeks spółek handlowych

Polskie prawo niejasno stwierdza, czym jest instytucja finansowa. Jednak według kodeksu spółek handlowych do pozabankowych instytucji finansowych zaliczają się:

 • Fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne
 • Fundusze inwestycyjne
 • Domy maklerskie
 • Fundusze powiernicze
 • Zakłady ubezpieczeń
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych

Do 2012 roku w skład podanych wyżej instytucji wchodził również istniejący jeszcze wówczas, od 1995 roku, narodowy fundusz inwestycyjny. Kodeks spółek handlowych definiuje dodatkowo, że instytucje te muszą mieć siedzibę w Polsce albo w państwie należącym do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Prawna definicja instytucji finansowych – Prawo bankowe

Prawo bankowe nieco inaczej definiuje pozabankową instytucję finansową. Według litery prawa instytucją taką jest każda spółka niebędąca bankiem ani instytucją kredytową, która operuje znacznymi zasobami finansowymi i utrzymuje się z tej właśnie pracy.
Operowanie zasobami finansowymi może oznaczać jednocześnie:

 • nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji oraz wierzytelności,
 • udzielanie pożyczek z własnych środków,
 • leasing,
 • udzielanie poręczeń
 • zarządzanie aktywami,
 • świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego
 • świadczenie usług brokerskich i inne

Parabanki, jako jedne z najpopularniejszych instytucji finansowych

symbolika niewiedzy
Warto pamiętać, że słowo parabank nie musi mieć negatywnego wydźwięku. Uczciwe firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu błyskawicznych pożyczek.

Jednymi z najprężniej rozwijających się pozabankowych instytucji finansowych są firmy pożyczkowe. Ich działalność nie opiera się na podstawach prawa bankowego, a korzystają one w większości z zapisów prawa cywilnego. W chwili obecnej, usługi oferowane przez te instytucje stały się tak popularne i powszechne, że ukuto nowy termin shadow banking na określenie tego typu systemu bankowego.
Parabanki nie są nadzorowane finansowo, w taki sposób, jak banki. Dodatkowo nie podlegają systemowi gwarantowania depozytów. Oferują szybkie pożyczki bez zbędnych formalności, najczęściej całkowicie online, bez wychodzenia z domu, jedynie za pośrednictwem Internetu. Szybkość i prostota chwilówek i pożyczek pozabankowych staje w szranki z ich ceną, która wynieść może nawet czterokrotność całkowitej sumy pożyczki bankowej.

Prawna definicja parabanku

Podobnie, jak w przypadku pozabankowych instytucji finansowych, pojęcie parabanku nie jest w polskim prawie doprecyzowane. Węższe ujęcie tej definicji odnajdujemy w zapisach prawa bankowego w art. 5 ust 1., gdzie parabankiem nazywa się instytucję, która zajmuje się udzielaniem kredytów, gwarancji bankowych, przyjmowaniem wkładów pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Zgodnie z art. 5 ust. 2, na miano parabanku zasługują również instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek, wydawaniem kart płatniczych czy udzielaniem i potwierdzaniem poręczeń. Choć działalność firm pożyczkowych mieści się w ów definicji, nie gromadzą one środków pochodzących od klientów, nie oferują lokat i ubezpieczeń. Firmy pożyczkowe zajmują się jedynie udzielaniem zobowiązań finansowych, nie są odpowiedzialne za tworzenie piramidy finansowej bowiem nie korzystają ze środków powierzonych im przez klientów.

Pożyczki bez zaświadczeń o dochodach

Firmy pożyczkowe działające w strefie pozabankowej często przejmują niedoszłych klientów banków, wykluczonych z powodu zbyt niskiej zdolności kredytowej. Wprawdzie każda instytucja finansowa, która udziela kredytów i pożyczek winna weryfikować ów czynnik, lecz firmy pożyczkowe działają na nieco innych zasadach. Proponuje bowiem pożyczki bez zaświadczeń o dochodach. Są to zobowiązania finansowe, które wymagają jedynie dowodu osobistego by się o nie ubiegać. Działa tak większość pożyczkodawców świadcząc tym samym szybkie pożyczki chwilówki.

2 thoughts on “Pozabankowe instytucje finansowe

Comments are closed.