Powstał Rejestr Firm Pożyczkowych ZFP. Co to oznacza?

Związek Firm Pożyczkowych w Polsce już od dawna zapowiadał stworzenie wspólnego rejestru wszystkich firm rynkowych. Do Związku należą bowiem jedynie firmy wybrane, partnerzy, którzy wzajemnie się wspierając tworzą pewnego rodzaju enklawę przedsiębiorstw na rynku mikropożyczek.

Rejestr Firm Pożyczkowych i jego zadania

monety 1 PLN na papierze
Stworzenie Rejestru Firm Pożyczkowych to naszym zdaniem krok w dobrym kierunku, mających na celu stabilizacje rynku firm z sektora pozabankowego.

W Rejestrze będzie mogła być wpisana każda firma pożyczkowa funkcjonująca w oparciu o przepisy polskiego prawa, działająca legalnie i z dbałością o klienta. Dla klientów to wiadomość, że firma, której szukają jest wiarygodna i prowadzi działalność pożyczkową w oparciu o własne środki.

Brak wpisu danej firmy w Rejestrze może więc oznaczać, że nie działa ona zgodnie z polskim prawem.

Jak sprawdzić daną firmę?

  • Adres Rejestru Firm Pożyczkowych: http://www.rfp.org.pl/

Wystarczy wejść na podaną powyżej stronę oraz w wyszukiwarce podać nazwę podmiotu, który nas interesuje lub jego numer KRS. Po wyszukaniu pojawiają się wszystkie firmy odpowiadające danemu zapytaniu. Z listy można wybrać firmę interesującą klienta.

Jakie informacje znajdziemy w rejestrze?

Przede wszystkim są to wszelkie informacje prawne dotyczące danej firmy czy spółki. Znajdujemy tam numer KRS, dane kontaktowe, adres siedziby oraz adres korespondencyjny, formę prawną spółki, numer REGON i NIP oraz wysokość kapitału zakładowego.

Na stronie dowiedzieć się można również tego, do jakiej działalności zalicza się dana firma. Parabanki powinny mieć tutaj wpis „64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów”.

Kto dodaje firmy do Rejestru?

Firmy dodawane są do Rejestru poprzez Administratora serwisu czyli przedstawicieli Związku Firm Pożyczkowych. Dana firma może zostać dodana do rejestru na swój własny wniosek lub przyjmując zaproszenie od ZFP. Również aktualizacja danych zawartych w Rejestrze odbywa się na specjalny wniosek danego podmiotu. Wszystkie wnioski rozpatrywane są do dwóch tygodni.

Obowiązkowość Rejestru Firm Pożyczkowych

Niestety Rejestr nie jest obowiązkowy dla wszystkich firm. Mogą tam zostać wpisane tylko spółki i podmioty, które same zgłoszą taką chęć. Dane w Rejestrze mogą więc być niepełne, a więc na razie – na samym początku jego działalności – nie jest to baza, której można całkowicie zaufać. Nie wiadomo również, czy parabanki niezrzeszone w Związku Firm Pożyczkowych będą chciały brać udział w tej inicjatywie.

Prawdą jest jednak, że ZFP od dwóch lat próbuje apelować do Ministerstwa Gospodarki o stworzenie obowiązkowego, oficjalnego Rejestru wszystkich firm pożyczkowych i parabanków w Polsce.

Wpis do rejestru i aktualizacja danych są bezpłatne, więc z pewnością od strony ZFP jest to inicjatywa wiarygodna i próbująca poprawić renomę oraz wiarygodność parabanków w Polsce.

Stworzenie tego rejestru to również swoisty manifest popierający stworzenie ustawy wprowadzającej obowiązek raportowania danych finansowych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz wprowadzenia państwowych licencji dla parabanków.