Polacy zadowoleni z życia, mniej ze swojego domowego budżetu – badanie GUS

Opublikowane wyniki europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) są całkowicie jednoznaczne: Polacy wreszcie są zadowoleni z życia. Pewien problem mamy tylko z naszymi finansami i dobrym rozporządzaniem domowym budżetem. Badanie prowadzone było od maja do lipca zeszłego, 2013 roku. Pytano również osoby bardzo młode – od 16 roku życia. I chociaż Polacy podawali wiele zalet życia w Polsce, oraz oceniali dość pozytywnie swoje warunki życiowe, to jednak, co piąty z nas wyrażał niezadowolenie w odniesieniu do sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego.

Z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni?

zadowoleni ludzie unoszą kciuk w górę
Badanie GUS pokazują, że jesteśmy szczęśliwi a jednocześnie niezadowoleni z zarobków. Nie ufamy polityką.

Ogólnie z własnego życia zadowolonych jest aż 70% pytanych Polaków. Dogłębniej analizując wyniki badania, zaobserwowano, co następuje:

  • 70% Polaków jest zadowolonych ze swoich warunków mieszkaniowych (brano tutaj pod uwagę metraż mieszkania, standard, opłaty, sąsiedztwo czy odległość od miejsca pracy)
  • 70% osób jest zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy
  • 60% osób było zadowolonych z ilości dostępnego wolnego czasu, który można przeznaczyć na wykonywanie ulubionych czynności

Kiedy bierzemy pod uwagę zadowolenie badanych ze swoich warunków mieszkaniowych, aż 73% Polaków jest zadowolonych jest ze swojego sąsiedztwa i okolicy, w której mieszka. Następnie 71% osób jest zadowolona z terenów zielonych i rekreacyjnych dostępnych wokół miejsca zamieszkania, a aż 82% osób czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, także po zapadnięciu zmroku.
Najbardziej cenimy sobie jednak obecność innych osób i relacje z innymi ludźmi. Dla 8 na 10 osób badanych były to jednej z najbardziej zadowalających części i aspektów ich życia.

Zaufanie coraz mniejsze

Chociaż aspekty społeczne są dla Polaków tak ważne, to niestety spada nasze zaufanie zarówno w stosunku do innych osób, oraz do instytucji społecznych i życia publicznego. Tylko 44% badanych wykazywało zaufanie do innych ludzi. Niestety, przykładowo zaufanie do policji deklarowało już tylko 32% ankietowanych, do systemu prawnego – 19%, a do systemu politycznego – 13%.
Z przeprowadzonych również w tym roku badań dotyczących zaufania Polaków do instytucji bankowych, zanotowano bardzo podobne wyniki. Większość Polaków traci zaufanie również do banków.

Czy jesteśmy ludźmi szczęśliwymi?

Mimo problemów z finansami, których doświadcza większość Polaków, ogólnie jesteśmy narodem zadowolonym z życia. Złożony wskaźnik dobrego samopoczucia pokazał, że ponad 37% Polaków czuje się bardzo dobrze, tylko 5,5% ankietowanych czuło się w swoim życiu źle.
Doznawane stany emocjonalne badanych:

  • Przez większość dni w tygodniu bardzo zdenerwowanych było 9% Polaków
  • Odsetek osób w większości czasu spokojnych i opanowanych wynosił 61,3%
  • Bardzo rzadko doświadczamy chandry, przybicia i zniechęcenia – w taki sposób odpowiedziało 40,4% ankietowanych
  • Przez większość dni szczęśliwych z życia jest ponad 52% Polaków

Dodatkowo ponad 73% z nas odczuwa poczucie sensu w życiu, podczas gdy tylko 3,2% ankietowanych deklarowało absolutny brak sensu w życiu, a 4,2% całości badanych – ogólne niezadowolenie z życia.
Wyniki badania jasno pokazują, że Polacy są narodem energicznym, prężnie przechodzącym przez życie, ale warunki życiowe związane z finansami wciąż odbiegają od europejskich czy zachodnich standardów. Może właśnie dlatego większość młodych ludzi wybiera emigrację, miast układania sobie życia na terenie ojczyzny.