Oszczędności do IKE czy ZUS? Zmiany po likwidacji OFE

Rozwiązanie Otwartych Funduszy Emerytalnych to główny punkt programu reformy emerytalnej. Pieniądze z OFE, w zależności od wyboru Polaków, trafią do ZUS lub Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Rząd zapewnia, że takie zmiany będą korzystne a założony program ma za zadanie zwrócić oszczędności, jakie do tej pory były gromadzone w OFE.

Likwidacja OFE – krok w dobrym kierunku

Wielu ekspertów finansowych uważa, że likwidacja OFE jest rozwiązaniem zdecydowanie dogodniejszym niż ich niepewny status ciągłego utrzymywania “przy życiu”. OFE zostaną przekształcone w Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI), którymi będą zarządzać Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Zaoszczędzone środki zaś znajdą się na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Przeniesienie pieniędzy na IKE nie jest związane z żądnymi formalnościami i to osoby zainteresowane zdecydują same, czy chcą skorzystać z tej drogi oszczędzania czy powierzyć środki do ZUS-u. By móc przekazać swój wkład do ZUS należy wypełnić odpowiednią deklarację i przedłożyć ją w obecnie obsługującym OFE Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym (PTE). Jeśli deklaracja taka się nie pojawi ze strony osób uczestniczących w programie OFE, ich aktywna zostaną automatycznie przeniesione na konto IKE. Ponadto to czy pieniądze będą od roku 2020 odkładane na IKE czy w ZUS-ie nie będzie miała większego wpływu na zgromadzony kapitał. Wszystko prezentuje się wzorowo z wyjątkiem jednego małego szczegółu – opodatkowania oszczędności.

monety w stosach
Prawie 16 milionów Polaków gromadzi oszczędności w OFE

Podatek od opłaty przekształceniowej

Wraz z przekazaniem środków na konto IKE, przyszli emeryci zostaną zobligowani do uiszczenia 15% podatku od tzw. opłaty przekształceniowej. Krótko mówiąc jest to 15% od całości zgromadzonych w OFE środków finansowych. Pobór opłaty będzie odbywał się w dwóch transzach, w roku 2020 i 2021 (po 7,5%). Podatek ten ma przynieść dodatkowe zyski do budżetu, które szacuje się na kwotę około 19 mld złotych. Natomiast opcja ZUS nie jest związana z żadną opłatą, bowiem emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są już opodatkowane na 18 lub 32%.

Pieniądze z IKE będą dostępne do wypłaty zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rodzi to pewne ryzyko, że ubezpieczeni obywatele otrzymane środki jednorazowo wydadzą, co miało miejsce w Wielkiej Brytanii po przyjęciu przez rząd analogicznego projektu programu emerytalnego.

Realizacja planu przekształcenia OFE w IKE ma nastąpić w styczniu 2020 roku.