Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

żarówka i kobietaObliczenie całkowitego kosztu kredytu nie jest tak łatwe, jak nam się wydaje. W skład tego kosztu wchodzą nie tylko odsetki pomnożone przez liczbę miesięcy, ale również inne obciążenia, które musi ponieść kredytobiorca.

Co wchodzi w skład kosztu kredytu?

Oprócz odsetek, które są najważniejszym składnikiem kosztów kredytu, zaliczamy do nich dodatkowo:

 • Prowizje
 • Marże
 • Podatki
 • Koszty usług dodatkowych
 • Koszty ubezpieczenia kredytu

Do całkowitych kosztów kredytu nie wlicza się, chociaż jak najbardziej są one ponoszone przez kredytobiorcę, opłat notarialnych.

RRSO – czym jest. Jak pomaga w obliczeniu kosztów kredytu?
Najważniejszym składnikiem równania pozwalającym nam obliczyć rzeczywiste koszty kredytu jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. W rozumieniu prawa definiuje się RRSO, jako:

 • „Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym (Ustawa o kredycie konsumenckim)”

Wartość RRSO musi zostać podana przy każdej ofercie i umowie kredytowej, również w przypadku firm pożyczkowych – przy ofercie chwilówek i mikropożyczek.

Kredyt spłacony wcześniej – jakie koszty?

Jeśli kredyt zostanie spłacony wcześniej, przedterminowo, to kredytobiorcy przysługuje obniżenie całkowitych kosztów kredytu o wartość za okres, który nie wszedł tak naprawdę do całkowitego okresu spłaty kredytu.

Jak obliczyć koszt kredytu w przypadku rat stałych?

Najprostszą wersją kredytu jest ta z ratami stałymi. Informacje, które musimy posiadać do obliczeń to:

 • K – kapitał (wysokość kredytu)
 • R – miesięczne oprocentowanie (RRSO/12)
 • N – liczba rat kredytu
 • RRSO – wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania

Wzór:
Po obliczeniu raty kredytu, otrzymaną wartość przemnażamy razy czas trwania kredytu. W ten sposób otrzymujemy całkowity koszt kredytu dla rat stałych.

Jak obliczyć koszt kredytu w przypadku rat malejących?
Obliczanie całkowitego kosztu kredytu przy ratach malejących jest nieco bardziej czasochłonne. Aby uzyskać końcowy wynik musimy obliczyć wszystkie raty kredytu oddzielnie, a później zsumować wyniki końcowe. W tym celu musimy posiadać wiadomości dotyczące:

 • Ri – wysokość kolejnej raty kredytu
 • K – kapitał (wysokość kredytu)
 • r – miesięczne oprocentowanie (RRSO/12)
 • RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
 • N – liczba rat

Wzór do obliczania kolejnych rat:
Należy pamiętać, że w większości przypadków, przy zaciąganiu kredytu bardziej opłaca się wybierać właśnie raty malejące.