Nowy budżet 2018 i wsparcie dla emerytów

Nowy plan budżetowy na rok 2018 został wstępnie przyjęty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Głównym założeniem finansowym jest utrzymanie wzrostu PKB granicach 3,8% oraz zmniejszenie deficytu budżetu państwa. Podczas toczących się nad projektem obraz, pojawiły się również takie tematy jak 500+ oraz nowy program Mieszkanie+. Premier Beata Szydło wyraża się optymistycznie o uzyskaniu nowych środków na podwyżki dla nauczycieli oraz daleko idące zmiany w służbach mundurowych. Mają one zagwarantować modernizację polskiej armii. Realizacja planów budżetów jest możliwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego jak i również samej odbudowie dochodów uzyskiwanych dzięki podatkom.

Kalkulator i monety
Nowy program budżetu na rok 2018 zakłada między innymi wzrost PKB do 3,8%

Nowe środki między innymi na cele społeczne

Kontynuacja programu Rodzina 500+, na który przewiduje się 25 mld złotych oraz wsparcie emerytów i rencistów to tylko niektóre zmiany przewidziane w nowym budżecie na rok 2018. Ponadto zostanie wyznaczona pewna pula pieniędzy na zdrowie i obronność kraju. Są to między między innymi: dofinansowanie do bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i specjalnego żywienia dla osób, które ukończyły 75 rok życia. Prognozy rządy zakładają zwiększenie wynagrodzeń oraz emerytur i rent o 6,3%. Zgodnie z ustalonym wstępnym planem dochody budżetu państwa mają wzrosnąć do 64,8 mld złotych.

Program wsparcia dla emerytów

Starsi państwo tulą się do siebie
Rząd planuje kolejne rewaloryzacje świadczeń emerytalnych

Wstępny zarys projektu dotyczący poprawy życia najuboższych emerytów zakłada dodatek w wysokości 500 zł. W planach znajduje się także rewaloryzacja emerytur i rent z 2017 roku. W marcu 2017 roku podniesiono świadczenia emerytalne do 1 040 zł, zwiększono także dodatek pielęgnacyjny i kombatancki. Według prognoz Ministerstwa Finansów kolejne wydatki na wymienione cele społeczne w roku 2018 mają oscylować w kwocie 19 mld złotych, z czego 9 mld pochodzić będzie z tytułu zmniejszenia wieku emerytalnego.

Wzrost kwoty wolnej od podatku

Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 6 600 zł, a od przyszłego roku planowany jest jej wzrost do 8 000 zł, co zapowiedział minister finansów Mateusz Morawiecki. Ponadto zwiększy się również próg dochodu, po którego przekroczeniu kwota wolna od podatku będzie maleć i wyniesie 3 091 zł. Teraz limit ten z zamyka się w kwocie 11 000 zł, a w przyszłości może wzrosnąć do 13 -14 000 zł.