Najnowsze limity komornicze 2017

Komornikiem sądowym jest funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się rozstrzygnięciami roszczeniowymi w wyniku przymusu egzekucyjnego. Działa według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jak powszechnie wiadomo, obok nieruchomości czy działki, komornik może zająć zarówno pensję i świadczenia osoby podlegającej egzekucji. Jednak podlega przepisom, które regulują górny limit zajęcia a także kwotę, która będzie wolna od egzekucji. W roku 2017 kwoty wolne od zajęć komorniczych poszły znacząco w górę.

Nowe limity czyli ile komornik może zabrać

Rysunek przedstawiający komornika z wizytówką, który dzwoni do drzwi
Już w lipcu 2017 roku wejdą w życie nowe przepisy podwyższające kwoty wolne od zajęcia komorniczego

Od września 2016 roku obowiązywał limit tzw. zajęcia miesięcznego. Środki wolne od zajęcia wynosiły 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przeliczeniu na złotówki kwota ta była równa 1387,50 zł miesięcznie. W roku 2017 zapowiedziano kolejny wzrost kwot wolnych od zajęcia komorniczego.

Wynagrodzenie za pracę
Działając w oparciu o kodeks pracy oraz ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, komornik nie może zając dłużnikowi całej pensji. Od osób zatrudnionych na pełny etat można egzekwować 50% wynagrodzenia. Gdy dotyczy to zobowiązań alimentacyjnych ta kwota jest nieco wyższa i stanowi 60% wynagrodzenia. Nowe przepisy “uwolniły” od zajęcia komorniczego wynagrodzenie minimalne, które od 1 marca wzrosło do 2 000 zł. Jeśli dłużnik jest zatrudniony na niepełny etat, kwota wolna od zajęcia jest odpowiednio wyższa. Co innego w przypadku umowy na zlecenie, bowiem komornik może wyegzekwować całą kwotę od zatrudnionego w ten sposób dłużnika.

Renta i emerytura
Podwyżka kwoty wolnej od zajęcia komorniczego dotyczy także rent i emerytur. Nowe przepisy mówią o tym, że w tych przypadkach wynosi on nawet do 75% minimalnej wysokości renty lub emerytury. Mają one wejść w życie z dniem 01 lipca 2017 roku.

Konto bankowe
Nie zapominajmy, że nasze oszczędności bankowe także mogą podlegać egzekucji komorniczej. Od tego roku, dla minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota w wysokości 1 500 zł brutto miesięcznie. Czyli kwota stanowiąca 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ten dotyczy zarówno rachunków oszczędnościowych jak i oszczędnościowo-rozliczeniowych a także lokat w banku.

Zmiany w przepisach komorniczych tłumaczyła rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Monika Janus, która zapowiedziała, że zagwarantują one zachowanie minimum potrzebnego do przeżycia dla osób przeciwko którym toczona jest sprawa egzekucyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *