Najnowsze limity komornicze 2017

Komornikiem sądowym jest funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się rozstrzygnięciami roszczeniowymi w wyniku przymusu egzekucyjnego. Działa według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jak powszechnie wiadomo, obok nieruchomości czy działki, komornik może zająć zarówno pensję i świadczenia osoby podlegającej egzekucji. Jednak podlega przepisom, które regulują górny limit zajęcia a także kwotę, która będzie wolna od egzekucji. W roku 2017 kwoty wolne od zajęć komorniczych poszły znacząco w górę.

Nowe limity czyli ile komornik może zabrać

Rysunek przedstawiający komornika z wizytówką, który dzwoni do drzwi
Już w lipcu 2017 roku wejdą w życie nowe przepisy podwyższające kwoty wolne od zajęcia komorniczego

Od września 2016 roku obowiązywał limit tzw. zajęcia miesięcznego. Środki wolne od zajęcia wynosiły 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przeliczeniu na złotówki kwota ta była równa 1387,50 zł miesięcznie. W roku 2017 zapowiedziano kolejny wzrost kwot wolnych od zajęcia komorniczego.

Wynagrodzenie za pracę
Działając w oparciu o kodeks pracy oraz ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, komornik nie może zając dłużnikowi całej pensji. Od osób zatrudnionych na pełny etat można egzekwować 50% wynagrodzenia. Gdy dotyczy to zobowiązań alimentacyjnych ta kwota jest nieco wyższa i stanowi 60% wynagrodzenia. Nowe przepisy “uwolniły” od zajęcia komorniczego wynagrodzenie minimalne, które od 1 marca wzrosło do 2 000 zł. Jeśli dłużnik jest zatrudniony na niepełny etat, kwota wolna od zajęcia jest odpowiednio wyższa. Co innego w przypadku umowy na zlecenie, bowiem komornik może wyegzekwować całą kwotę od zatrudnionego w ten sposób dłużnika.

Renta i emerytura
Podwyżka kwoty wolnej od zajęcia komorniczego dotyczy także rent i emerytur. Nowe przepisy mówią o tym, że w tych przypadkach wynosi on nawet do 75% minimalnej wysokości renty lub emerytury. Mają one wejść w życie z dniem 01 lipca 2017 roku.

Konto bankowe
Nie zapominajmy, że nasze oszczędności bankowe także mogą podlegać egzekucji komorniczej. Od tego roku, dla minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota w wysokości 1 500 zł brutto miesięcznie. Czyli kwota stanowiąca 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ten dotyczy zarówno rachunków oszczędnościowych jak i oszczędnościowo-rozliczeniowych a także lokat w banku.

Zmiany w przepisach komorniczych tłumaczyła rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Monika Janus, która zapowiedziała, że zagwarantują one zachowanie minimum potrzebnego do przeżycia dla osób przeciwko którym toczona jest sprawa egzekucyjna.