Kredyt pozabankowy dla bezrobotnych

Osoby niezatrudnione będą miały zdecydowanie trudniejszą drogą do przejścia by ubiegać się o zobowiązanie finansowe. Wynika to z faktu niskiej zdolności kredytowej lub jej całkowitego braku a jak powszechnie wiadomo,jest to czynnik decydujący o przyznaniu kredytu lub pożyczki. Oczywiście brak pracy nie oznacza, że dany konsument nie posiada żądnych środków na spłatę zobowiązania. Istnieją wszakże zasiłki i różne świadczenia, które zapewniają prężycie i zakup zrealizowanie bieżących potrzeb. Banki nie honorują tego typu dochodów zatem nie zaoponują swoich produktów osobom bezrobotnym pomimo wsparcia finansowego ze strony państwa. Rozwiązanie w takiej sytuacji znajdziemy natomiast w sektorze pozabankowym, choć tutaj także analizowana jest zdolność kredytowa pożyczkobiorcy.

Kredyt pozabankowy dla bezrobotnych

Firmy pożyczkowe, które proponują popularne chwilówki, działając zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim mają w obowiązku zweryfikować zdolność kredytową każdego potencjalnego klienta. Dodatkowo niektóre zaznaczają w regulaminie, iż swoje usługi kierują jedynie do osób zatrudniony na terytorium Polski. Choć nie wymagają zaświadczeń o dochodach, informacje o zarobkach należy podać we wniosku o pożyczkę. Niekiedy wystarczy dochodów pochodzący z różnych świadczeń czy zasiłku by móc ubiegać się o zobowiązanie finansowe. Wówczas w formularzu rejestracyjnym należy zamieścić informacje o tym, że jest się osobą bezrobotną ale mogącą wykazać stały miesięczny dochód.
Mężczyzna pokazuje puste kieszenie spodni

Kredyt z zabezpieczeniem

Niektóre prywatne przedsiębiorstwa mogą zaoferować kredyt pozabankowy dla bezrobotnych pod warunkiem, iż klient jest właścicielem jakiegoś dobra, które będzie stanowi zabezpieczenie zobowiązania finansowego. Może to być nieruchomość, działka, samochód oraz dobra ruchome takie jak dzieła sztuki czy złoto. Takie kredyty sięgają zwykle do kilkudziesięciu procent wartości przedmiotu zastawu i w zależności od firmy, z którą nawiązaliśmy współpracę mogą zostać przywłaszczone na czas spłaty długu lub dalej wykorzystywane przez kredytobiorcę.

Pożyczki społecznościowe

Pożyczki społecznościowe to pożyczki między ludźmi, czyli inwestorem (kredytodawcą) a klientem (kredytobiorcą). Warunki udzielenia takiego kredytu pozabankowego są ustalane indywidualnie. Z uwagi na to, również osoby bezrobotne mają szansę na uzyskanie środków finansowych. Inwestor proponuje określoną kwotę pieniędzy i wraz z klientem omawiają termin spłaty oraz to, w jaki sposób ma zostać dokonana – jednorazowo czy na raty. Nie są wymagane zaświadczenia o dochodach, ważne jest natomiast by uregulować zobowiązanie w wyznaczonym terminie.