Kredyt klęskowy – czym jest i dla kogo?

Sezon wiosenno-letni 2018 roku nie jest przychylny rolnikom, którzy z powodu suszy doznali wielu szkód. Swoją sytuację oceniają jako klęska, a jej pokłosie doświadczają konsumenci w postaci wyższych cen warzyw i owoców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników do ubiegania się o kredyt klęskowy, który ma wspomóc ich w tej trudnej sytuacji.

Czym jest kredyt klęskowy

Sucha i jałowa ziemia
Na skutek silnej suszy w maju i czerwcu 2018 ucierpiało wiele gospodarstw rolnych

Kredyt klęskowy to zobowiązanie finansowe adresowane do rolników, którzy ponieśli straty w wyniku różnych klęsk, takich jak susza, powodzie, huragany czy nawałnice. Tym się różnią od standardowych form kredytowania, iż część odsetek spłaca za rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w skrócie ARiMR. W rezultacie wysokość oprocentowania tego rodzaju zobowiązania sięga jedynie 0,1%. Warunki kredytowania są bardzo korzystne, zaś wnioskodawcy uzyskują potrzebne wsparcie finansowe. Produkty te dostępne są w następujących bankach:

  • Bank PEKAO SA
  • BPS SA
  • SGB Bank SA
  • BGŻ BNP Paribas
  • BZ WBK
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
Jak ubiegać się o kredyt klęskowy

O kredyt mogą ubiegać się rolnicy oraz przedsiębiorcy. Warunkami niezbędnymi do spełnienia są:

  • protokół stworzony przez specjalną komisję z danego województwa zawierający listę szkód spowodowanych klęską (o dalsze informacje należy kierować się do gminy)
  • wypełniony wniosek kredytowy dostępny na stronie ARiMR
  • dokumenty wymagane przez wybrany bank

Wybrane oferty kredytów klęskowych

Bank Zachodni WBK ma do zaoferowania kredyt klęskowy na wznowienie produkcji po szkodach spowodowanych klęskami. Maksymalna jego kwota to 5 milionów złotych dla gospodarstw rolnych i aż do 8 mln dla działów produkcji rolnej. Kredyt można uruchomić jednorazowo lub w specjalnych transzach a w przypadku trudności z jego spłatą istnieje opcja karencji w spłacie pierwszej raty kapitału. Dzięki pomocy ARiMR wysokość rat jest niska i dsotowana do zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Bank BPS świadczy kredyty klęskowe adresowane do osób zajmujących się działalnością rolniczą. Podobnie jak BZ WBK oferuje kwoty sięgające kilku milionów złotych o okres kredytowania to maksymalnie 15 lat. Dzięki otrzymanym środkom rolnicy oraz przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do wznowienia produkcyjności oraz naprawienia szkód po klęskach żywiołowych. Odbiorcami usług mogą być zarówno rolnicy jak i właściciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Karencja wynosi 2 lata.