Kodeks odpowiedzialnego pożyczania

Na początku roku 2019 Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zaprezentował nowy kodeks etyczny, który wyznacza zasady odpowiedzialnego pożyczania. Projekt ten powstał z myślą by eliminować z rynku nieuczciwe firmy, których praktyki wpływają negatywnie na wizerunek branży pożyczkowej w Polsce. Taka samoregulacja sektora pozabankowego jest niezmiernie korzystna, gdyż nie tylko poprawia reputację poszczególnych instytucji pożyczkowych ale również, poprzez odpowiednią edukację, zwiększa bezpieczeństwo konsumentów.

Dążenie do odpowiednich standardów

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza podmioty, które przestrzegają zasad etyki w biznesie oraz spełniają określone i restrykcyjne wymogi gwarantujące odpowiedzialne pożyczanie. Powołany został po burzy jaka rozpętała się wokół sektora pozabankowego, która cieniem położyła się na całą branżę pożyczkową. Niestety byli za to odpowiedzialni sami pożyczkodawcy świadczący drogie usługi adresowane także do konsumentów bez zdolności kredytowej. Obecnie PZIP sprawuje piecze nad całym rynkiem regulując jego działalność tak by wyeliminować z niego nieuczciwe instytucje pożyczkowe.
Spotkanie w biurze

Kodeks Odpowiedzialnego Pożyczania

Członkami PZIP zostają jedynie te podmioty, które stosują się do zasad odpowiedzialnego pożyczania, uczciwej konkurencji oraz szanują interesy potencjalnych klientów. Od dłuższego czasu trwały debaty nad stworzeniem kodeksu etycznego, w taki sposób by uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na wizerunek branży pożyczkowej w Polsce mając jednocześnie na uwadze interesy członków PZIP. Najważniejszym punktem kodeksu jest edukacja konsumentów. Odpowiednia wiedza klienta będzie go także zabezpieczała przed pochopnym wnioskowaniem o pożyczkę uświadamiając mu, jakie ryzyko grozi w związku z niewywiązaniem się z umowy kredytowej. Obok przejrzystych zasad udzielania zobowiązań finansowych, instytucje pożyczkowe winny zapewnić konsultację i pomoc w trakcie procesu ubiegania się o potrzebną gotówkę.

Potencjalnymi klientami branży pożyczkowej zostają często osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, które wybierają sektor pozabankowy jako ostatnią deskę ratunku. By uchronić ich przed sięgnięciem po nieopłacalne produkty nieuczciwych pożyczkodawców, członkowie PZIP powinni także przedstawić, z jakimi niepożądanymi praktykami mogą oni mieć do czynienia, gdy zwrócą się do niesprawdzonych firm, które oferują kredyty o pożyczki pod zastaw czy zobowiązania finansowe wymagające dodatkowego wkładu własnego.