Kim jest żyrant i za co odpowiada? Pełna definicja

Żyrantem nazywamy poręczyciela czy gwaranta, który gwarantuje własnym podpisem spłatę weksla, pożyczki lub kredytu za inną osobę. Słowo “żyrant” pochodzi od łacińskiego “gyrus” czyli “obieg”, a później zaadaptowane zostało przez język włoski do “girante”, co odpowiada dzisiejszemu “żyrować, obiegać” (obieg pieniądza).

Jakie są obowiązki żyranta?

Żyrant podpisując umowę zgadza się na spłatę całości zobowiązania pożyczki lub kredytu, które wypłacane są pożyczkobiorcy – w przypadku kiedy ten drugi nie będzie mógł spełnić swojego zobowiązania wobec banku czy instytucji finansowej. W momencie więc gdy kredytobiorca lub pożyczkobiorca nie będą w stanie z różnych przyczyn spłacić rat zobowiązania, wtedy kredytodawca może żądać ich spłaty od poręczyciela.

pieniądze w dłoniach i mały człowiek
Żyrowanie bywa problemem.

Komornik w przypadku żyranta

W przypadku kiedy żyrant nie odpowie na wezwania do zapłaty lub nie będzie wyrażał zgody i chęci na spłatę zobowiązania dłużnika, wtedy możliwe jest zajęcie komornicze jego pensji czy dóbr. Poręczenie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, więc poręczyciel prawnie odpowiada za spłatę zadłużenia, w równym stopniu co sam pożyczkobiorca.

Jakie prawa ma poręczyciel?

Wśród przysługujących praw poręczyciela wymieniamy:

  • poręczyciel ma prawo wglądu do dotychczasowej spłaty zadłużenia
  • poręczyciel ma prawo zażądać od kredytodawcy informacji na temat stanu spłaty kredytu
  • kredytodawca natychmiastowo zawiadomić musi żyranta o niespłacaniu lub opóźnieniu w spłacie należności przez kredytobiorcę
  • w momencie gdy żyrant musi spłacić za kredytobiorcę jego kredyt lub pożyczkę, staje się jego wierzycielem i może od strony prawnej domagać się zwrotu wpłaconych na rzecz banku/firmy pożyczkowej pieniędzy

Prawnicy ostrzegają

Chociaż zgodnie z kartą prawa żyrant może żądać zwrotu wpłaconych należności, to niestety bardzo rzadko udaje mu się odzyskać straconą sumę pieniędzy. Polacy jednak często i chętnie żyrują pożyczki, najczęściej swoim znajomym lub bliskiej i dalszej rodzinie. Powstaje wtedy pewnego rodzaju problem natury psychologicznej: jak odmówić bliskiej osobie? Warto jednak mocno zastanowić się przed podpisaniem takiej umowy pożyczki/kredytu. Prawnicy biją na alarm: coraz więcej klientów zgłasza się do nich z podobnym problemem.

Dla kredytodawcy nie ma żadnej różnicy, która osoba spłaca zadłużenie. Dlatego też prawnicy próbują pokazać i przestrzec, że nawet w chwili kiedy pożyczkobiorca od pewnego momentu jest w stanie spłacać kredyt, to niestety często nadal spłaca go żyrant znajdujący się w lepszej sytuacji finansowej, a więc będący dla banku czy firmy osobą “pewniejszą”.

W naszej opinii, każdy poproszony o żyrowanie pożyczki, powinien mocno przeanalizować swoje oddanie i zaufanie do danej osoby. Trzeba także brać pod uwagę to, że wystarczy jeden nieszczęśliwy wypadek, aby do końca życia pozostać z czyimś niespłaconym zadłużeniem.

Czekamy na Państwa własne historie i przemyślenia na ten temat. Czy warto żyrować pożyczki? A jeśli tak, to komu – czy tylko najbliższej rodzinie?

2 thoughts on “Kim jest żyrant i za co odpowiada? Pełna definicja

  1. Bardzo fajny artykuł. Niektórzy ludzie wykorzystują sytuację że nie każdy wie kto to jest “żyrant” i zapędzają je w tzw. kozi róg bo później muszę spłacać za kogoś pożyczkę. Jeśli żyrować już to zaufanej osobie najlepiej to rodzinie chociaż jak wiadomo i z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciach.

  2. Gratuluje fachowości. Definicja zostałą przedstawiona w sposób merytoryczny, ale przy tym zachowuje przystępnośc dla czytelnika. Tekst czyta się bardzo przyjemnie, a co wazne to co autor chciał w nim przekazać jest w pełni zrozumiałe odbiorcy. Jakby nie patrzeć rola żyranta jest bardoz niebezpieczna, bo mimo, że zazwyczaj zna się kredytobiorcę, to można niekiedy wpakowac się w nielada problemy, dlatego warto pozostawać uważnym i zastanowić się kilka razy zanim cokolwiek podpiszemy 🙂

Comments are closed.