Kasy fiskalne online – dla kogo?

Kasy fiskalne online, to {innowacyjna|druga} grupa narzędzi fiskalnych, jakie łączą się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym poprzez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (odmiennie Repozytorium) zbiera zbiór informacji m. in.: komunikaty dzienne, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia natomiast również dane o dokonanych przeglądach okresowych. Prócz owego Repozytorium jest odpowiedzialne za wysłanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy online łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to standardowy czas, ponieważ Repozytorium może zmieniać tenże plan złączy. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy klienta.

otwarta kasa fiskalna

Co to są kasy fiskalny online?

Teraz dopuszczone do użytku oraz wykorzystywane kasy fiskalne zaopatrzone są w elementy umożliwiające na papierowy oraz internetowy zapis kopii. W tymże pierwszym przypadku podatnik korzystający z owego typu urządzenia przymuszony jest do gromadzenia rolek z kopiami wydanych rachunków poprzez czas pięciu lat na potrzeby potencjalnej weryfikacji ze strony urzędów skarbowych. W wypadku narzędzi z internetowym zapisem informacji kopie dokumentów wytwarzanych poprzez narzędzie trzymane są na cyfrowych nośnikach informacji. O ile wykorzystywanie kas fiskalnych z internetowym zapisem kopii nie przynosiło większych przeszkód, o tyle trzymanie oraz archiwizowanie papierowych rolek często sprawiało trudności, zacząwszy od zapewnienia właściwego miejsca, na krótkiej wytrzymałości oraz czytelności papierowego przekaźnika zakończywszy. Podstawową rozbieżnością pomiędzy narzędziami „starego” rodzaju natomiast kasami fiskalnymi online ma być wyposażenie tychże drugich w całkowicie nową rolę – wysyłanie danych o transakcjach oraz nie jedynie do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Więcej informacji o kasach fiskalnych można przeczytać na stronie https://www.escsa.pl/kasy_i_drukarki_fiskalne_online.

Posiadanie kasy online’owej będzie wiązało się także z innymi zaletami – wprowadzenie takiego urządzenia w działalności nie będzie wymagało złożenia w urzędzie podatkowym zgłoszenia informacji dotyczących kasy – numer ewidencyjny będzie przekazywany narzędziu mechanicznie przy pierwszym zestawieniu z CRK.

Kasy fiskalne online – NIP na rachunku

Najpierw nowelizacje przepisów poza zmianą dotąd wykorzystywanych narzędzi rejestrujących na kasy fiskalne online lub wprowadzeniem CRK (Centralne Repozytorium Kas) przewidywały np. wprowadzenie przymusu zamieszania NIP na rachunku kiedy klientem jest inwestor. Na chwilę tę jednakże przepisy w obszarze niezbędnego zamieszczania NIP na rachunku nie zostały uchwalone więc inwestorzy wciąż mogą wystawiać faktury do rachunków, chociażby jeśli na rachunku nie został wydany numer NIP klienta.