Jak założyć konto dla obcokrajowca w Polsce? Wyjaśniamy krok po kroku

W Polsce z roku na rok przybywa obcokrajowców, a to oznacza, że wiele instytucji, w tym finansowych, musi się do tego odpowiednio przygotować. Wiąże się to np. z założeniem konta osobistego, które jest dziś niemal niezbędne, by funkcjonować w danym społeczeństwie czy kraju. Jak więc otworzyć rachunek bankowy dla obcokrajowca w Polsce?

karta debetowa

W jakim banku konto dla obcokrajowca?

Niestety nie w każdej instytucji finansowej możliwe jest założenie rachunku dla cudzoziemców, konta dla obcokrajowców w polskich bankach wymienia serwis Hotmoney.pl. Zazwyczaj wytyczne dla osób, które nie są obywatelami polskimi, są bardziej skomplikowane. O ile Polacy mogą swobodnie założyć konto przez Internet, o tyle w przypadku obcokrajowców może to być znacznie utrudnione. Nawet jeśli dany bank udostępnia możliwość uzupełnienia wniosku online, o tyle konieczne może być już osobiste podpisanie umowy w oddziale instytucji.

Konto dla obcokrajowca a dokumenty

W przypadku zakładania konta dla cudzoziemca istotne są posiadane dokumenty. Przede wszystkim obcokrajowiec musi potwierdzić swoją tożsamość. Dla niektórych banków niewystarczające będzie przedstawienie zagranicznego dowodu osobistego lub nawet paszportu. Część instytucji finansowych chce potwierdzenia, że dana osoba przebywa w Polsce legalnie i wymaga np. karty pobytu lub innych dokumentów, które o tym zaświadczą. Zakładając więc konto w banku, należy zapoznać się z listą warunków, jakie należy spełnić, by rachunek móc otworzyć.

Wymagania banków mogą być zróżnicowane i uzależnione od tego, czy dana osoba jest rezydentem, czy nie. Większość instytucji chętniej umożliwia założenie konta cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce. Wówczas respektowane są takie dokumenty jak paszport, dowód osobisty, nr PESEL, karta pobytu. Trudniej mają nierezydenci, którzy mają adres zameldowania poza Polską. Niekiedy wymagane są pozwolenia na pracę w Polsce, dokumenty potwierdzające prawo pobytu, dokumenty zaświadczające o podjętej nauce w naszym kraju, legitymacje studenckie itp. Bywa, że niektóre instytucje finansowe żądają także Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, nie jest to jednak reguła.

Jak porównywać konta dla obcokrajowców?

Chcąc dowiedzieć się, które banki i na jakich zasadach oferują konta dla obcokrajowców, warto zapoznać się z porównywarkami rachunków dla cudzoziemców. Dzięki nim można szybko i co najważniejsze, w jednym miejscu, sprawdzić, jak kształtują się oferty różnych instytucji finansowych. Najczęściej przedstawiane oferty zawierają również informacje dotyczące opłat związanych z prowadzeniem rachunku, obsługą karty debetowej, wypłatą gotówki z różnych bankomatów. Porównując konta, warto zwrócić uwagę na to, czy w danym banku udostępniane są płatności mobilne, z których cudzoziemcy chętnie korzystają. Koniecznie trzeba też sprawdzić, z jakimi kosztami należy się liczyć przy wykonywaniu transakcji na zagraniczne konta, co może być częste w przypadku obcokrajowców.