Jak działają promocje bankowe?

Podstawowym zadaniem promocji bankowych jest zachęcenie potencjalnego klienta do założenia konta lub lokaty w danym banku. Ukierunkowane są na promocje wszystkich najlepszych rozwiązań oferowanych przez bank, spychając na drugi plan te znacznie mniej korzystne. Podejmując działania w sferze finansowej, w sposób szczególny należy wykazać się rozsądkiem i spokojem, dzięki nim mądrze ulokujemy swoje oszczędności. Poniższy artykuł wytłumaczy zasady działania w promocji bankowych i wskaże jakie działania należy podejmować, aby pomnożyć swój kapitał.

Czym są promocje bankowe?

Promocje bankowe są to szeroko pojęte bonifikaty i bonusy, jakie bank przyznaje swoim klientom za partycypowanie w ich kampaniach i programach finansowych. Relacje pomiędzy klientem a bankiem regulowane są przez umowę, która stanowi najważniejsze źródło wzajemnych praw i obowiązków. Dokładna analiza postanowień umowy jest pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby w sposób bezpieczny ulokować swoje pieniądze. Swobodny dostęp do kapitału, możliwość jego obrotu oraz wypłaty środków w dowolnym czasie są podstawowymi kryteriami, jakie powinny cechować dobry Bank. Kluczowym aspektem jest umiejętność krytycznego myślenia, mnogość informacji do przyswojenia może wydawać się przytłaczająca, jednak warto poświęcić odpowiednią ilość czasu na spokojne przestudiowanie wszystkich postanowień umowy. Pamiętajmy, że złożenie podpisów pod dokumentem to bardzo prosta czynność, dokonana bezmyślnie wiązać się będzie z wieloma negatywnymi konsekwencjami w przyszłości. Fakt ten stanowić powinien przestrogę przed zbyt szybkim akceptowanie promocji bankowych.

Rodzaje promocji bankowych

Najpopularniejszym rodzajem promocji bankowych jest nagroda pieniężna. Najczęściej przyznawana jest za otworzenie nowego konta bankowego lub lokaty. Przedsiębiorstwo bankowe zobowiązuje się do przelania określonej sumy pieniędzy na konto klienta, co stanowi swego rodzaju gratyfikacje. Często zdarza się jednak tak, że aby doszło do wypłaty środków posiadacz konta wykonać musi określone czynności powiązane z prowadzeniem rachunku bankowego przez pewien okres czasu. Wymienić można tu takie warunki jak systematyczne wpłaty pieniędzy na konto, określona liczba użyć karty płatniczej oraz ulokowanie danej w umowie kwoty pieniędzy na lokacie bankowej.

Drugim rodzajem promocji bankowych jest podwyższenie oprocentowania. Istotą działania tej promocji jest zachęcenie do otworzenia rachunku bankowego w danym banku poprzez czasowe zawyżenie oprocentowania lokat oraz innych kont o charakterze oszczędnościowym. Ten typ promocji różni się od pierwszego tym, że bank nie wypłaca bezpośrednio żadnej kwoty pieniędzy na konto klienta. Bonifikata pieniężna trafia do posiadacza konta bądź lokaty poprzez możliwość szybszego oraz wyższego pomnożenia swojego kapitału.

Kolejną niezwykle popularną formą promocji bankowych jest cash back. Jest to szczególnie przydatna promocja dla osób wyróżniających się dużą aktywnością zakupową. Ilość pieniędzy i jakie kupujący otrzyma od banku za dokonywanie konkretnych operacji kartą płatniczą, jest uzależnione od rodzaju oraz charakteru dokonanej transakcji. Określony procent ceny produktu jest zwracany na konto bankowe klienta. Właściciel karty płatniczej może również podjąć pieniądze z konta w danym punkcie sprzedażowym. Dokonanie tej czynności może odbyć jedynie po uprzednim zakupieniu produktów. Klient zgłasza sprzedawcy chęć podjęcia określonej kwoty pieniędzy z konta, a następnie zostają one mu wypłacone. Jest to bardzo utylitarna promocja bankowa, pozwalająca czuć się pewnie w każdej sytuacji.

Banki oferują również bonusy w postaci kart podarunkowych i voucherów. Stanowią element motywacyjny do otworzenia kolejnego konta w banku, można wykorzystać je w wybranych sklepach i organizacjach. Dzięki spełnieniu konkretnych wymogów umowy klient otrzymuje możliwość dokonywania zakupów na daną kwotę, bez konieczności sięgania do własnej kieszeni. Czasami zdarza się również, że banki oferują swoim klientom promocje bankowe w postaci konkretnych przedmiotów, które występować mogą w formie materialnej, jak również elektronicznej na przykład w postaci programów komputerowych.