Gotówka Domówka – gdy brak pieniędzy na bieżące wydatki?

Gotówka Domówka należy do spółki komandytowej INCOMAXX, czyli spółki osobowej, w której prowadzi się przedsiębiorstwo pod własną firmą. Marka Gotówki Domówki oferuje klientom szybkie pożyczki gotówkowe na niewielkie okresy spłaty.

Strona internetowa firmy Gotówka Domówka

kobieta trzyma się za głowę
Naszym zdaniem Gotówka Domówka ma mało atrakcyjną ofertę.

Strona internetowa firmy prezentuje się dość dobrze, zauważalne są pewne małe błędy lub niedociągnięcia, ale ogólne wrażenie jest pozytywne. Na stronie głównej znajdujemy od razu kalkulator pożyczkowy, dzięki, któremu w prosty sposób obliczyć można koszty wybranej przez nas pożyczki.

Cechy pożyczek

  • Od 200 do 2 000 zł (dostępne kwoty pożyczki zwiększają się o 100 zł względem poprzednich tzn. dostępne są kwoty następujące: 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł, …, 1 800 zł, 1 900 zł, 2 000 zl).
  • Okres pożyczkowania wynosi 30 dni
  • Przykładowy koszt pożyczki: pożyczona suma 1 000 zł na okres 30 dni, koszty i opłaty 400 zł, całkowita suma do spłaty 1 400 zł.

Jak wnioskować o pożyczkę?

O pożyczkę wnioskować można telefonicznie, za pomocą wiadomości SMS lub online. Udzielane pożyczki to pożyczki z obsługą domową. Należy pamiętać, że firma nie udostępnia możliwości przelewu pożyczki na konto. Pożyczkę otrzymuje się w gotówce, uprzednio należy spotkać się z konsultantem firmy.

  • Firma nie posiada swoich filii we wszystkich miastach. Wybór miejscowości dokonywany jest na podstawie mapy i wyszukiwarki: http://www.gotowkadomowka.pl/jak-otrzymac-pozyczke

Trzy kroki do uzyskania pożyczki:

  1. Skonsultowanie się z przedstawicielem firmy, uprzednio wyszukując najbliższą filię.
  2. Oczekiwanie na przyjazd konsultanta. Podpisanie umowy pożyczki.
  3. Wypłata zobowiązania, a następnie jego spłata w wyznaczonych terminach zapisanych w harmonogramie spłat.

Jak skontaktować się z firmą?

Firma nie udostępnia jednej głównej infolinii, dlatego aby znaleźć numer telefonu filii najbliższej naszemu zamieszkaniu, należy wyszukać go w katalogu:

  • Mapa oddziałów firmy: http://www.gotowkadomowka.pl/oddzialy

Udostępniony jest jedynie ogólny adres e-mail do biura głównego firmy:

  • E-mail: biuro@gotowkadomowka.pl

Opinia o działalności firmy Gotówka Domówka

Firma traci na zaufaniu poprzez bardzo lakoniczny opis swojej oferty bez umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o regulaminie pożyczek oraz o przykładowym wyglądzie umowy pożyczkowej. Przedstawione zostają jednak same warunki umowy.

Przed podpisaniem umowy konieczne jest również podpisanie weksla In blanco, zapis o tym znajduje się w warunkach umowy pożyczek:

Zabezpieczeniem spłaty Pożyczki, odsetek maksymalnych i opłat wynikających z Umowy stanowi weksel własny “In blanco” z klauzulą “nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Pożyczkobiorcę oraz w uzasadnionych przypadkach wg decyzji Pożyczkodawcy – umowa przewłaszczenia ruchomości na zabezpieczenie.

Przy tak dużych zabezpieczeniach, firma jednak nadal sprawdza swoich klientów w bazach dłużników i w KRD. Według naszej opinii, oferta prezentowana przez Gotówkę Domówkę, nie jest w tej chwili ofertą wyróżniająca się na tle innych parabanków, wręcz przeciwnie – jest jedną z najgorzej prezentujących się ofert.

Zapraszamy Państwa do pozostawiania własnych opinii na ten temat!