Firmy pożyczkowe a parabanki

Nie wszystkie firmy pożyczkowe to parabanki

Niegdyś firmy oferujące pożyczki gotówkowe, które świadczyły usługi depozytowo-kredytowe nie podlegające prawu bankowemu określano mianem parabanków. Jednak nie wszystkie z podmiotów udzielających pożyczek gotówkowych winno się synonimizować z pojęciem parabank.

Parabanki to te podmioty niebankowe spełniają pewne funkcje wspólne z bankami i mówiąc symbolicznie znajdują się w „ich cieniu”, dlatego w przypadku parabanków stosuje się określenie banki cienia (ang. shadow banking). Nie podlegają one równoległemu rozwojowi do systemu bankowego regulowanego prawem bankowym i jako takie pojęcie parabank nie znajduje się w klasyfikacji PKD  (Polska Klasyfikacja Działalności) oraz NBP. Nim doszło do kryzysu finansowego na przełomie lat 2007 i 2008 były to podmioty których działalność nie była odbierana negatywnie, jednak zyskały złą sławę, gdy jako jedną z podstawowych przyczyn kryzysu rozpoczęto upatrywać właśnie w instytucjach pozabankowych. Przypadek Amber Gold, czyli podmiotu oferującego lokatę środków finansowych w złoto, które w gruncie rzeczy stanowiły źródło pieniędzy dla osób zaciągających w firmie pożyczki, zaszufladkował parabanki jako instytucje oszukujące swoich klientów. Należy jednak podkreślić, że wg definicji parabanków Amber Gold nie był takową instytucją.

Mężczyzna patrzy na szczyty budynków
Nie każda firma pożyczkowa to parabank

 

Wg publikacji z zakresu ekonomii NBP określa shadow banking jako:

  • firmy, które mogą udzielać pożyczek, ale jedynie z własnych źródeł
  • przyjmujące środki finansowe i udzielające pożyczek (NBP, „Raport o stabilności systemu finansowego”, 2012).

Jednocześnie warto dodać, że upadek podmiotu udzielającego pożyczki gotówkowe dla klientów nie powoduje ich start materialnych, które z kolei mogą dotknąć właścicieli firmy oferującej takowe pożyczki.

Podsumowując należy wystrzec się porównania każdej firmy pozabankowej (pożyczkowej) z parabankiem choć zakres działań tych dwóch podmiotów może się w pewnym stopniu pokrywać.

 

Związek firm pożyczkowych

Zrzesza pracodawców firm pożyczkowych, którzy udzielają szybkich pożyczek pozabankowych drogą internetową. Celem związku jest przede wszystkim poprawienie wizerunku firm pozabankowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i wiarygodności. Ponadto zajmuje się również doradztwem finansowym dla potencjalnych pożyczkobiorców. Został powołany w marcu 2016 roku a warunki i wyznaczył szereg warunków, które musi spełniać firma chcąca przystąpić do ZFP, oto kilka z nich:

  • zakres działalności obejmuje udzielania pożyczek z naciskiem na wykorzystanie systemu internetowego on-line
  • pożyczki są udzielane ze środków własnych firmy
  • czysta historia (brak kar) w urzędzie ochrony konkurencji i konsumentów
  • poprawnie obliczony wskaźnik RRSO
  • wszelkie dodatkowe opłaty, które zobowiązany jest ponieść pożyczkobiorca muszą być jawne i czytelne
  • w skład zarządu czy rady nadzorczej danej firmy mogą wchodzić osoby wobec których nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie prokuratorskie
  • niezbędna analiza  zdolności kredytowej wg danych BIG-ów lub BIK