Finanse Polaków, czyli na co najczęściej wydajemy pieniądze?

Główny Urząd Statystyczny oraz ośrodek badania opinii społecznej OBOP analizują finanse Polaków kilkukrotnie w ciągu roku, pokazując coraz nowsze wyniki badań. Najgorszą dla nas wiadomością jest ta, że udział wydatków na żywność i mieszkanie w dochodach obywateli Polski wynosi aż 46,3% – najwięcej w Europie. Przeciętny europejski udział wynosi jedynie 31%. A to oznacza, że prawie połowę zarobionych pieniędzy wydajemy na samo utrzymanie domu. Związane jest to przede wszystkim z bardzo niskimi pensjami Polaków, a przy tym wysokimi opłatami za czynsz, media czy żywność.

Kupujemy coraz mniej elektroniki

Rynek sprzedaży elektroniki zanotował spadek przychodów o 13,6% tylko do maja tego roku, w ujęciu rocznym spadek ten może wynieść znacznie więcej. Coraz rzadziej wydajemy pieniądze na telefony komórkowe, dekodery, telewizory i smartfony. Nie wiadomo, czy polski rynek nasycił się już popularnymi „smartofnami”, czy telefony te stają się po prostu coraz droższe.
Równie często jednak kupujemy wciąż sprzęt AGD oraz komputery stacjonarne. Zaskakujące jest również to, że rynek sprzedaży tabletów także notuje wysokie zyski.

Zakupy domowe największym obciążeniem dla Polaków

Największym obciążeniem finansowym Polaków są codzienne zakupy dla domu. Polacy wydali na jedzenie proporcjonalnie więcej w 2013 roku (21,7%) niż w roku ubiegłym – 2012 (20,84%). Można z tego łatwo wywnioskować, że wciąż jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. Eksperci przyjmują, że im większe wydatki w danym społeczeństwie na „utrzymanie” (media, mieszkanie, jedzenie), tym społeczeństwo to jest biedniejsze. Zarabia tylko po to, by przeżyć – nie pławi się w świecie konsumpcyjnym, tak jak społeczeństwa wysoce rozwinięte, najczęściej zachodnie.
Ceny żywności wzrosły w tym roku o 2%. Równocześnie wzrosły jednak także płace, ale najpewniej nie we wszystkich częściach gospodarki. Z tego względu notujemy zwiększony udział wydatków na „życie” w dochodach obywateli Polski.
Pod względem cen żywności, należy zaznaczyć, że Polska jest nadal jednym z najtańszych krajów. Ceny żywności wynoszą ok. 69% przeciętnej Unii Europejskiej. Niższe ceny żywności znajduje się jedynie w Bułgarii i Rumunii.

Wyjazdy zagraniczne i podróże

Polacy wciąż podróżują bardzo niewiele, szczególnie poza granice naszego kraju. Najczęściej kiedy wyjeżdżają za granicę, to jest to związane ze stałą emigracją w poszukiwaniu lepszej pracy i lepszego życia.
Z opublikowanych w ostatnim miesiącu wyników raportu NBP wynika, że Polacy wydali na wyjazdy zagraniczne około 2 miliardów 400 milionów euro. To wynik zbliżony do wyniku z roku 2012.

Wydatki świąteczne i zimowe

Z powodu zbliżających się świąt i zimowej aury, warto przypomnieć, że spora część rocznych wydatków Polaków dotyczy organizacji i przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Opublikowane badania przeprowadzone przez KPMG odnośnie wydatków Polaków na święta, sylwester i zimowe wyjazdy na przełomie ostatniego roku – 2013/2014 – potwierdzają, że na organizację świąt wydajemy znaczne sumy z naszych pensji.

  • Na Święta Bożego Narodzenia wydajemy średnio 979 zł. Całościowo daje to sumę wynoszącą ok. 14,4 miliarda złotych rocznie.
  • Na sylwestra średnio wydajemy 655 zł, co całościowo daje sumę 9,6 miliardów złotych
  • Najmniej wydajemy na wyjazdy zimowe, ferie i odpoczynek – łącznie ok. 4 miliardów złotych

Chociaż sumy te są dość wysokie, to jednak sumarycznie mniejsze niż te zebrane rok wcześniej. Na Święta Bożego Narodzenia na przełomie lat 2012/2013 wydaliśmy o ok. 100 milionów więcej niż w ostatnim roku. W roku bieżącym wydatki te mogą być porównywalne do roku ostatniego, chociaż wzrastające ceny żywności mogą je nieco zawyżyć.