Druga szansa, czyli upadłość konsumencka – plusy i minusy

Czy wyobrażasz sobie, że z Twoich barków ściągnięte zostają długi? Zamknięte są postępowania sądowe, egzekucyjne? Nie dzwonią wierzyciele, windykatorzy? Nie otrzymujesz ponagleń tradycyjną pocztą i pod postacią sms-ów? Czujesz wolność? Ale ta wolność, to nie tylko profity płynące z oddłużenia, to również mniej przyjemne konsekwencje. generations

Upadłość konsumencka ostatecznością

Upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem, po które należy sięgać, gdy pojawiają się problemy ze spłatą. Powinna być traktowana jako ostateczność. Przed nią można zrobić wiele, by zmienić swoją sytuację finansową:

 • konsolidacja długów,
 • dodatkowa praca,
 • ugody z wierzycielami,
 • samodzielne spieniężenie części majątku i spłata długów.

Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej najlepiej jest skontaktować się z doradcą finansowym, a później z radcą prawnym. Ten pierwszy wskaże drogi, którymi możesz dążyć do wyjścia, a ten drugi pomoże przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. I warto wydać pieniądze na specjalistów, można też znaleźć bezpłatne konsultacje, bo często sami rozwiązań nie dostrzegamy. A w przypadku upadłości konsumenckiej nie do końca wiemy, jak to wygląda.

Oddłużenie, ale nie umorzenie

Największą zaletą jest brak długów, choć nie jest to tak do końca. Gdy sąd orzeknie upadłość, to rozpisywany jest plan spłaty wierzycieli, których nie da się zaspokoić się z majątku. W niektórych sytuacjach długi zostają całkowicie umorzone. Oczywiście sąd bierze pod uwagę sytuację materialną dłużnika, a także inne aspekty jak opłaty za mieszkanie, utrzymanie rodziny.
Ważną kwestią przy decyzji o upadłości konsumenckiej jest świadomość, że postępowanie nie ma na celu umorzenia wszystkich długów, a oddłużenie. Cały majątek dłużnika, to co się da, ma jakąś wartość i nie jest niezbędne dłużnikowi do życia i wykonywania pracy, zostaje spieniężone. Środki trafiają do wierzycieli. A pozostały dług zostaje rozłożony na raty, które dłużnik jest zobowiązany spłacać. W okresie oddłużenia nie może brać na siebie innych zobowiązań. Plan spłaty rozkładany jest na okres do trzech lat. A rata nie może przekraczać możliwości finansowych dłużnika, zatem odpada ryzyko kolejnych problemów finansowych.

biznes

Zalety upadłości konsumenckiej

Patrząc na plusy ogłoszenia upadłości, największe to:

 • zawieszenie postępowań przed sądem,
 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych – komornik przestaje odwiedzać dłużnika,
 • brak telefonów od firm windykacyjnych,
 • spokój ducha,
 • wyjście z pętli, pułapki,
 • nowe życie,
 • pojawiają się nowe plany,
 • nie są już naliczane odsetki od długów,
 • nazwisko wykreślane jest z rejestrów dłużników,
 • ściągnięcie współodpowiedzialności za długi z najbliższych, małżonka, dzieci, rodziców.


Zarówno postępowanie egzekucyjne jak i sądowe są umarzane, gdy ogłoszenie upadłości się uprawomocni.

Życie wraca do normy

Bardzo dużą zaletą ogłoszenia upadłości jest komfort psychiczny. Długi odciskają duże piętno na psychice człowieka. Życie w ciągłym lęku, strachu, gdy dzwoni telefon, ktoś puka drzwi, niejednokrotnie prowadzi do depresji i nerwic. Upadłość konsumencka to odcięcie się od pewnego etapu. Życie powoli wraca do normy, nabiera barw i pojawia się nadzieja.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej skorzystać mogą wyłącznie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są wspólnikiem w spółce. Innych wymagań nie ma. Jeszcze niedawno z procedury były wyłączone osoby, które świadomie doprowadziły do zadłużenia. Obecnie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Inną kwestią, że dłużnicy, którzy swoim działaniem doprowadzili do długów będą inaczej potraktowani.

pieniądz

Wady ogłoszenia upadłości

Rozwiązanie ma nie tylko zalety, bo są też wady. Majątek dłużnika, czyli nieruchomości i ruchomości zostaną zlicytowane. Podobnie stanie się z innymi wartościowymi rzeczami. Wszystko zaczynasz od nowa. Musisz znaleźć mieszkanie, wynająć, oszczędzać na samochód i inne wydatki.

Inne minusy upadłości to:

 • czasochłonna i skomplikowana procedura,
 • przez okres spłaty wyznaczony przez sąd dłużnik nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu,
 • małżeńskie umowy majątkowe, zawarte do pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, mogą zostać uznane za nieważne, czego skutkiem jest zaliczenie całego majątku małżonków do masy upadłościowej.


Część długów nie podlega umorzeniu. Są to choćby alimenty. Mimo wszystko upadłość ma dużo zalet i w wielu przypadkach jest jedynym sposobem wyjścia na prostą.
Szukasz wiedzy w temacie finansów? Więcej informacji ze świata finansów znajdziesz na portalu Financer Polska.