Dopłaty do czynszów – dla kogo i kiedy

Niedawno pojawił się w sejmie projekt ustawy, którego celem ma być pomoc państwa w ponoszeniu przez obywateli wydatków mieszkaniowych. Na takie wsparcie może liczyć nawet 40% gospodarstw domowych. Z kolei o zniżkę w płaceniu czynszu można ubiegać się w pierwszych latach najmu. Obecnie projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych.

Kto może uzyskać pomoc od państwa w dopłacie do czynszu

Projekt ustawy mówi o określonym limicie dochodów, który nie mogą przekroczyć osoby aplikujące o wsparcie finansowe w dopłacie do czynszu. W przypadku jednej osoby zamieszkującej dane gospodarstwo domowe próg ten wynosi 60% średniej wartości wynagrodzenia przyjętego w gospodarce narodowej (zgodnie z danymi GUS z 2017 roku to kwota 4271,51 zł). Przy każdym kolejnym członku rodziny limit ten zostaje podwyższony o 30 punktów procentowych. Zatem w w przypadku dwóch osób próg ten zwiększa się do 90%, trzech do 120% itp. Głównym kryterium warunkującym wysokość dopłaty do czynszu będzie koszt budownictwa mieszkaniowego.
Finansowanie może trwać przez 9 lat, przy czym stawki nie będą jednakowe przez cały ten okres a stopniowo zmniejszane. Ponadto korzystający z ulgi będą co 3 lata weryfikowani choćby pod względem kryteriów zgodnie z którymi zostało im przyznane dofinansowanie. Pierwszeństwo w składaniu wniosku i otrzymaniu dotacji zostaną określone przez uchwałę rady gminy. To właśnie ten organ ustali, jakie warunki należy bezwzględnie wziąć pod uwagę.

Dopłaty będą także dotyczyły nowych inwestycji lecz jedynie wtedy, gdy dane mieszkanie zostanie zajęte w ciągu 12 miesięcy od chwili oddania go do użytku. Projekt ma być finansowany przez Narodowy Program Mieszkaniowy.

Duży blok z cegły
Głównym kryterium pierwszeństwa w uzyskaniu dopłaty będzie średni dochód najemcy

Kiedy będzie można składać wnioski

Część przepisów projektu ustawy ma wejść w życie w połowie 2018 roku zaś cała ustawa na początku roku 2019. Od tego też czasu będzie można składać wnioski o dopłatę do czynszów. Wnioski mają przyjmować gminy lub spółki tychże gmin. Zostaną one ocenione na podstawie wcześniej wyznaczonych kryteriów pierwszeństwa dofinansowania. Ostatecznie gmina przygotuje listę najemców, którym przysługuje dotacje z Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Pomysł na wsparcie finansowe wydaje się trafnym rozwiązaniem. Dzięki temu wielu najemców może uniknąć problemu zadłużenia i nie spłacać zaległych czynszów korzystając między innymi z pożyczek pozabankowych dostępnych na stronie internetowej http://rankingichwilowek.pl. Bowiem zaciągnie chwilówek na uregulowanie zaległego czynszu jest przyczyną narastającego zadłużenia.