Dlaczego warto skorzystać z franszyzy redukcyjnej?

Płacisz za ubezpieczenie komunikacyjne lub zdrowotne za dużo? Jednym ze sposobów na obniżenie składki jest zdecydowanie się na franszyzę redukcyjną. Czym jest i jak działa? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania. Sprawdź też, czym można zastąpić franszyzę, uniknąć wynikających z niej wad.

Czym jest franszyza ubezpieczeniowa?

Franszyza to klauzula znajdująca się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Zgoda na nią sprawia, że część kosztu naprawy poniesionej szkody w ubezpieczanym mieniu – samochodzie, ale również innym pojeździe mechanicznym czy nawet domu – zostaje przeniesiona na Ciebie. Przyczynia się do obniżenia składki ubezpieczeniowej, jako że w razie wypadku towarzystwo będzie zobowiązane do wypłacenia Ci niższego odszkodowania.

Warto wiedzieć! W OWU znajdziesz także trzy podmioty o podobnie brzmiących nazwach: Ubezpieczyciel, Ubezpieczający i Ubezpieczony. Ten pierwszy to oczywiście firma, w której wykupujesz polisę. Ubezpieczający to osoba, która nabywa ochronę. Z kolei Ubezpieczony to podmiot, który zostanie objęty ochroną: posiadacz domu i samochodu, ale również dziecko Ubezpieczającego (w ubezpieczeniu zdrowotnym bądź na życie).

Franszyza ubezpieczeniowa dzieli się na integralną i redukcyjną. W tej drugiej ustalony zostaje wkład własny ubezpieczającego. To sposób na obniżenie kosztu składki. Przeczytaj o tym zagadnieniu więcej w artykule: Czym jest franszyza redukcyjna i kiedy najlepiej ją stosować?.

kobieta w kołnierzu ortopedycznym

Franszyza: integralna czy redukcyjna?

Jak wyjaśniliśmy, istnieją dwa rodzaje franszyzy ubezpieczeniowej. Redukcyjna przybiera postać wkładu własnego, jaki ubezpieczający decyduje się przeznaczyć na pokrycie kosztów naprawy szkód występujących w przyszłości. Wkład ten określany jest albo kwotowo, albo procentowo. Co to dokładnie oznacza? Kiedy dojdzie do wypadku samochodowego czy zalania mieszkania, odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela zostanie pomniejszone o Twój wkład.

Nieco odmiennie, choć podobnie działa franszyza integralna. Tu z kolei ubezpieczyciel w ogóle nie wypłaca odszkodowania, jeśli koszt szkód nie przekracza sumy ustalonej w umowie. Jeżeli jednak ją przekroczy, pieniądze zostaną wypłacone w całości.

Kiedy zdecydować się na franszyzę redukcyjną?

Franszyza redukcyjna to korzyść dla osób, którym zależy na obniżeniu stałych kosztów polisy. Dzięki niej możesz wykupić pełne autocasco zamiast minicasco i zyskać szerszą ochronę, bo także w razie awarii części pojazdu czy szkody częściowej. Pamiętaj jednak, że zdecydowanie się na franszyzę redukcyjną zmniejsza koszt odszkodowania. Jeśli w czasie wypadku nie będziesz dysponował nadprogramowym budżetem, znajdziesz się w trudnej sytuacji – nie będziesz mógł podjąć właściwego leczenia czy naprawić samochodu.

załamana kobieta w aucie

Co zamiast franszyzy?

Jeśli rozważasz zdecydowanie się na franszyzę w ubezpieczeniu samochodowym z powodu wysokiej ceny tego ubezpieczenia, zanim podpiszesz umowę, wypróbuj innych sposobów na uzyskanie niższej składki. Mowa tu np. o użyciu porównywarki polis, w której otrzymasz listę ofert wysortowaną od najtańszych do najdroższych.

Wypróbuj sprytne sposoby na obniżenie składki ubezpieczenia. Zapłać za całość z góry, wymień auto na nowsze i o mniejszym silniku albo zarejestruj pojazd ze współwłaścicielem, dzięki czemu skorzystasz z jego zniżek. To tricki, które umożliwią Ci uniknięcie ponoszenia wkładu własnego. W razie wypadku wypłacone Ci odszkodowanie nie zostanie pomniejszone.