Czyszczenie historii w BIK – czy jest to w ogóle możliwe?

torba ze znakiem zapytania na głowie
Czyszczenie historii kredytowej w BIK jest możliwe tylko w określonych przypadkach.

Wiele nowo otwartych firm oferuje swoim klientom czyszczenie historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Wyczyszczona historia kredytowa bez negatywnych wpisów zawierających informacje o niespłaconych terminowo kredytach i pożyczkach jest przepustką do powzięcia nowych kredytów czy pożyczek. Wizja pozytywnej i czystej historii skłania wiele osób do zaufania podobnym firmom. Jak jednak ostrzega sam BIK, „czyszczenie” to dotyczy bardziej naszych portfeli, niż samej historii kredytowej…

„Czyszczenie BIK – nie daj się nabrać!”

Biuro Informacji Kredytowej rozpoczęło niedawno kampanię pod tytułem zawartym w nagłówku. Celem kampanii jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi firmami proponującymi wyczyszczenie historii kredytowej. Dodatkowo BIK ma na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie swojej działalności i sposobów budowania pozytywnej historii kredytowej.
Samo czyszczenie historii jest oczywiście możliwe, ale jedynie w sposób legalny, kiedy stoją za nim miarodajne i prawdziwe aspekty prawne.
Stanowisko BIK – Mec. Agnieszka Marzec
Radca prawny Agnieszka Marzec przestrzega potencjalnych klientów firm „czyszczących” BIK, mówiąc między innymi:

„Nie można wyczyścić danych w BIK-u. (…) Są wyraźne przepisy prawa, kiedy dane mogą być przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej (…) Czyszczenie BIK jest to żargon, bardzo nieprawidłowy, natomiast nie ma merytorycznych przesłanek do oferowania tego rodzaju usługi (…)”

Całą wypowiedź Pani Mecenas znaleźć można w filmie:

Jak działa BIK? Jakie dane zbiera?

Działalność BIK-u jest ściśle określona przez Prawo Bankowe, sama instytucja została powołana na podstawie art. 105 ust. 4.. Zadaniem instytucji jest zbieranie i przetwarzanie danych klientów dotyczących spłaty zobowiązań finansowych, jak kredyty, pożyczki czy raty związane z zakupami różnych dóbr. Dane te następnie udostępniane są bankom i SKOK-om, które wykorzystują je przy ocenie zdolności kredytowej danego klienta.
Prawo bankowe określa więc ściśle to, w jaki sposób przekazywane są informacje do BIK oraz w jaki sposób można je usuwać.

Jak działają firmy „czyszczące” BIK?

Podstawą działalności tych firm jest składanie wniosków w bankach i SKOK-ach z wnioskiem o restrukturyzację kredytu lub o usunięcie danych z BIK. Banki często zgadzają się na powyższe rozwiązania, usuwając jednak jedynie pozytywną historię kredytową klienta, a więc dane o jego terminowych spłatach, które w przyszłości pozwoliłby klientowi na zawarcie nowych zobowiązań z innymi instytucjami finansowymi. Usunięcie wpisów negatywnych nie jest w ten sposób możliwe, ponieważ możliwość ta restrykcyjnie precyzowana jest przez Prawo bankowe.
W niektórych przypadkach, np. w przypadku wykryciu pewnych nieprawidłowości w całej procedurze, możliwe jest usunięcie negatywnych danych z BIK. Aby to zrobić należy udać się do banku i złożyć stosowny wniosek – można to jednak zrobić osobiście, i nie potrzebni do tego są żadni pośrednicy.

Negatywne dane o kredytach i pożyczkach przetwarzane są przez BIK przez 5-letni okres po zakończeniu spłaty zobowiązania. Do bazy wpisywane są jedynie zobowiązania, przy których dopuszczono się zwłoki w spłacie powyżej 60 dni.

„Czyszczenie” historii w BIK możliwe jest jedynie w przypadku, gdy BIK przetwarza te dane powyżej 5 lat lub zostały one wprowadzone błędnie, obciążając nas bez wyraźnej przyczyny.