Czym są instrumenty CFD?

W handlu walutami wykorzystuje się szereg rozwiązań, które mają zwiększać bezpieczeństwo, opłacalność oraz szybkość transakcji.

Wśród nich wymienić należy również instrumenty CFD, które stają się coraz częściej wykorzystywaną formą zabezpieczenia przed zmianą ceny. Czym są? Co warto o nich wiedzieć? Przekonajmy się.

CFD – co to takiego?

CFD (Contracts for Difference, czyli kontrakty na różnicę) to niewystandaryzowany kontrakt pomiędzy dwiema stronami: dostawcą kontraktu (wystawcą) i inwestorem (nabywcą). Jego założeniem jest zapłata przez sprzedającego różnicy między aktualną wartością aktywów a ich wartością w dniu ustania kontraktu. 

Instrumenty CFD – co warto o nich wiedzieć?

Instrumenty CFD są instrumentami pochodnymi, co oznacza, że nie mają żadnej własnej wartości. Uzależniona jest bowiem od aktywów, które są z nimi powiązane. Instrumenty CFD wykorzystuje się je w celu zabezpieczenia inwestycji lub spekulacji. Wykorzystywane są również do  zminimalizowania ryzyka transakcji krótkoterminowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://www.polskibiznes.info/czym-sa-instrumenty-cfd/.

Jaką mogą mieć postać?

Instrumenty CFD mogą mieć postać różnego rodzaju aktywów, z którymi są powiązane. Mogą być to między innymi akcje, obligacje, indeksy giełdowe oraz towary. Dobre platformy oferujące handel CFD oferują bardzo szeroki wybór aktywów, dzięki czemu możemy wybrać rozwiązania najbardziej dopasowane do naszych potrzeb i rodzaju zawieranej transakcji.

Analiza pary walutowej EUR/USD

EUR/USD to jedna z najpopularniejszych par walutowych, która cieszy się zainteresowaniem zarówno traderów indywidualnych i instytucjonalnych. Z tego powodu jest to para walutowa, która cieszy się największym zainteresowaniem analityków. Na wpływ tego jak wyglądają kursy poszczególnych walut ma wpływ wiele czynników. Wśród nich wymienić możemy między innymi sytuację gospodarczą i polityczną.
Co ważne, w przypadku pary EUR/USD notowania cały czas utrzymują się jednak nad poziomem parytetu. Oznacza to, że waluta bazowa czyli EUR, jest cały czas droższa od dolara amerykańskiego czyli waluty kwotowanej.