Czas na odstąpienie od umowy pożyczki. Poznaj stronę prawną!

temida
Pamiętaj, że masz 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki.

Wiele osób zaciągających pochopnie pożyczki i kredyty, zastanawia się później, czy możliwe jest odstąpienie od zawartej umowy. Intuicja podpowiada nam, że owszem, jest to możliwe, jednak często nie znamy podstaw prawnych takiego postępowania oraz nie znamy czasu, jaki mamy na odstąpienie od umowy. Podanie złożone zbyt późno na pewno nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zarówno przez bank, jak i przez firmę pożyczkową.

Strona prawna odstąpienia od umowy pożyczki

Każdy kredyto- i pożyczkobiorca ma możliwość oraz pełne prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. Podstawą prawną w tym postępowaniu jest Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.). Ustawa definiuje, że odstąpienia od umowy można dokonać w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Jak odstąpić od umowy?

W chwili podpisania umowy z bankiem lub parabankiem powinniśmy otrzymać również wzór oświadczenia, które możemy złożyć w celu odstąpienia od umowy. Wypełnione oświadczenie należy osobiście przedstawić w placówce firmy/banku lub wysłać listownie, najlepiej listem poleconym i priorytetowym, również – dla naszego komfortu – z potwierdzeniem odbioru. W przypadku niewywiązania się drugiej strony z możliwości odstąpienia umowy, dokumenty związane z wysłaniem do pożyczkodawcy określonego oświadczenia, będą pomocne w dochodzeniu swoich praw.
Wysyłając podobne oświadczenie nie musimy podawać przyczyny rezygnacji z umowy.

Termin wysłania oświadczenia

Nawet, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłaliśmy w ostatnim dniu przewidzianym przez 14-dniowy okres wypowiedzenia, mamy pewność, że umowa musi zostać rozwiązana. Przy składaniu tego typu wniosków obowiązująca będzie data stempla pocztowego na przesyłce, a nie sama data dostarczenia przesyłki do adresata.

Koszt odstąpienia od umowy pożyczki

Według prawa, odstąpienie od umowy pożyczki nie może być płatne. Jeśli tylko wniosek wypełnimy w ciągu przyznanego nam czasu, nie musimy zapłacić żadnych dodatkowych opłat za całe postępowanie. Niestety jednak, należy liczyć się z przymusem zapłaty odsetek naliczonych na dni, w których umowa jeszcze obowiązywała. Jeśli więc wniosek wyślemy ostatniego, 14 dnia od podpisania umowy, wtedy też musimy zapłacić odsetki od pożyczki za ten właśnie okres.
Na spłatę tych dodatkowych należności mamy 30 dni od dnia odstąpienia od umowy (czyli również od dnia, w którym wysłaliśmy oświadczenie, a nie od dnia, kiedy bank/firma otrzyma nasz wniosek lub odpisze nam w naszej sprawie).
Jeśli pożyczka jest pożyczką stricte bankową, wtedy też bank musi zwrócić wszelkie opłaty związane z kosztami udzielenia pożyczki, oprócz opłat notarialnych i służących do opłacenia organów administracji publicznej.

Czy prawo to obowiązuje również w firmach pożyczkowych?

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy również klientów popularnych firm pożyczkowych. Warto podać tutaj przykład jednej z takich firm – Kredito24, gdzie w 7 punkcie regulaminu istnieje wyraźny zapis:

„Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy to jest od dnia przekazania pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy albo od dnia dostarczenia przez Pożyczkodawcę wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.”

Co ciekawe, 30 dniowy okres na spłatę całej pożyczki wraz z odsetkami do dnia wypowiedzenia umowy, obowiązuje nawet w przypadku pożyczek chwilówek, które nota bene można zawrzeć na okres o wiele krótszy.
Informacje o odstąpieniu od umowy pożyczki mogą być pomocne szczególnie tym osobom, które pragną wydłużyć okres spłaty pożyczki z powodu chwilowych trudności finansowych.

5 thoughts on “Czas na odstąpienie od umowy pożyczki. Poznaj stronę prawną!

  1. Pytanie.odstapilem od umowy ale mimo to nie wpłaciłem ani grosza.czy odstąpienie jest dalej aktualne w sensie muszę spłacić całość czy na nowo umowa jest wazna? Jak to jest… Pozdrawiam

    1. A ja się pytam : gdzie byli wtedy rodzice??? No gdzie?…. pomyśl Ramzes….. jeśli odstąpiłeś od umowy ,to jak ona może być ważna ….a pieniążki są nie Twoje i trzeba ODDAĆ !

  2. Pytanie.odstapilem od umowy ale mimo to nie wpłaciłem ani grosza.czy odstąpienie jest dalej aktualne w sensie muszę spłacić całość czy na nowo umowa jest wazna? Jak to jest… Pozdrawiam

    1. Niekoniecznie, zauważ przykładowo wziąłem pożyczkę 16.01.2018 roku – 14 dni od dnia jej zawarcia mija – 29.01.2018 i od tego dnia liczę teraz 30 dni – czyli do daty 27.02.2018. Od dnia 16.01.2018 włącznie do dnia 27.02.2018 włącznie – jest równo 43 dni! :))) Policz 😛

Comments are closed.