Co to jest budżet domowy?

Każde gospodarstwo domowe prowadzi swego rodzaju budżet, nawet jeśli nie do końca zdaje sobie z tego sprawę.

Budżet domowy jest bowiem nieodzowny w kontekście odpowiedniego gromadzenia, a także sposobu wydatkowania środków finansowych. Czym dokładnie jest budżet domowy i jak go zaplanować?

moneta

Konsekwentne planowanie

Budżet domowy to nic innego jak swego rodzaju plan, w którym znajdują się zarówno dochody, jak i wydatki. Czasami pojęcie budżetu sprowadzane jest jedynie do osiąganych dochodów, czyli określenia kwoty, jaką dysponujemy na przykład w ujęciu miesięcznym. Trudno jednak jednoznacznie ocenić budżet jedynie w kontekście dochodów, bowiem budżetowanie polega na zebraniu zarówno wpływów, jak i wydatków. Budżet domowy najczęściej określany jest w ujęciu miesięcznym – tak, jak przeciętnie otrzymujemy wynagrodzenie za pracę czy różnego rodzaju stypendia bądź alimenty. Dobrze jest więc zaplanować wydatki w takim okresie, w jakim uzyskujemy wpływy. Sporządzenie budżetu domowego sprowadza się więc niejako do konsekwentnego zaplanowania dochodów i wydatków, jaki zostaną nimi pokryte. Chodzi tutaj o to, aby dokładnie określić miesięczną kwotę pieniędzy, jaką dysponujemy, a także wydatki: te obowiązkowe, takie jak czynsz, rata kredytu czy opłaty, wydatki na jedzenie, ubrania i chemię gospodarczą oraz wydatki nieobowiązkowe służące naszej przyjemności i rozrywce. Zaplanowanie domowego budżetu wydaje się proste, jednak w gruncie rzeczy wymaga dużej dyscypliny i poświęcenia sporej ilości czasu wolnego.

z dzieckiem

Jaki jest cel sporządzania domowego budżetu?

Dokładnie zaplanowanie domowego budżetu, na przykład w ujęciu miesięcznym, ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pomaga określić, jaką kwotą pieniędzy rzeczywiście dysponujemy. Należy tutaj wziąć po uwagę wszelkie wpływy gotówki: z wynagrodzenia, dodatków socjalnych, stypendiów czy alimentów. Następnie należy określić poziom miesięcznych wydatków, co pozwoli nam zobaczyć, na co w większości wydajemy pieniądze. Jest to bardzo dobry sposób na to, aby zdać sobie sprawę z tego, jak wiele wydajemy na przykład na jedzenie czy opłaty. Być może okaże się, że sporo pieniędzy wydajemy niepotrzebnie, a można by je przeznaczyć na inne cele bądź zaoszczędzić. Domowy budżet pozwala także określić, jaka część pieniędzy pozostaje pod koniec miesiąca do naszej dyspozycji, gdyż nie zostały wydatkowane. Warto jednak wziąć pod uwagę, że budżet domowy nie jest sporządzany tylko w celach poglądowych. Jednym z głównym jego celów jest utrzymanie dyscypliny finansowej w domu, którą tak trudno osiągnąć bez konkretnego, wcześniejszego planu. Owa dyscyplina wynika z faktu, że dokładnie planujemy wydatki, zatem nie ma miejsca na bezsensowne wydawanie pieniędzy. I choć w praktyce kwoty ujęte w budżecie mogą się różnić od tych rzeczywiście wydatkowanych (jest to zupełnie normalne, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich ewentualności), należy starać się nie wykraczać zbytnio poza zaplanowane sumy. Z czasem może okazać się, że budżet domowy pozwala sporo zaoszczędzić i uniknąć niepotrzebnych wydatków.