BIK bez tajemnic

Jeśli przynajmniej raz w życiu zaciągnąłeś kredyt gotówkowy, wziąłeś jakiś sprzęt na raty albo korzystałeś z karty kredytowej, to możesz być pewny, że figurujesz w BIK. To Biuro Informacji Kredytowej, które przechowuje wszelkie informacje o wszystkich kredytobiorcach. Powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich po to, by minimalizować ryzyko niewypłacalności kredytobiorców.

Po co jest BIK?

Na podstawie danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej, analityk określa zdolność kredytową wnioskodawcy. Co ważne, w BIK-u przechowywane są nie tylko informacje negatywne – na przykład te o zaległych czy niespłacanych w terminie zobowiązaniach. Odnotowane są tam też zobowiązania finansowe, takie jak kredyt gotówkowy, które przyszły klient banku spłacał regularnie. Dzięki temu jego wiarygodność wzrasta.

Warto zwrócić uwagę, że BIK nie analizuje danych o kredytobiorcy, a jedynie je zbiera. To banki posługują się specjalnymi programami do wyliczeń – na przykład program do oceny punktowej, czyli tzw. scoring (ocena ryzyka kredytowego). Raport pozwoli nam poznać sytuację kredytobiorcy. Okazuje się, że nie zawsze jesteśmy świadomi zaległych zobowiązań. Dzięki takiej kontroli możemy sprawnie poprawić nasz wizerunek kreowany dla banku.

Jak zamówić raport BIK?

długopis na dokumencie z liczbamiKonsument ma prawo do pobrania bezpłatnego raportu w BIK raz na 6 miesięcy. Może oczywiście zamawiać go częściej, ale będzie wiązać się to ze stosowną opłatą. Do wyboru mamy raport ogólny albo szczegółowy, który również jest płatny. Raport można zamawiać na stronie internetowej BIK, wypełniając stosowny formularz. Dokument znajdzie się na naszej skrzynce mailowej już następnego dnia. Można zamawiać go również w formie listu albo odbierać „od ręki” w siedzibie Biura Informacji Kredytowej w Warszawie.

Czarna lista

BIK prowadzi tzw. Czarną listę. Osoby (zarówno prywatne, jak i przedsiębiorstwa), które się na niej znajdą, nie mają szans na otrzymanie kredytu gotówkowego. To wyraźny sygnał dla analityków, by nie wydawać decyzji pozytywnej. Udzielony kredyt gotówkowy najpewniej nie zostanie spłacony.

Szansa na pozytywny wizerunek

Pocieszające jest to, że dane znikają z BIK po 5 latach od terminu spłacenia zobowiązania. Po tym czasie analityk nie może już „prześwietlić” historii kredytowej.

Ciekawostką jest też to, że informacje zawarte w Biurze Informacji Kredytowej można aktualizować. Jeśli nie znalazł się w raporcie zapis o całkowitej spłacie zobowiązania, należy o takowy wnioskować. W wielu przypadkach polepsza to zdolność kredytową.

BIK a zdolność kredytowa

Pamiętajmy, że nie tylko informacje zawarte w BIK dają analitykowi pełny obraz sylwetki kredytobiorcy. Aby móc zaciągnąć kredyt gotówkowy należy spełnić jeszcze kilka warunków. Niezbędne jest wykazanie regularnych, comiesięcznych dochodów. Liczy się też forma zatrudnienia, chociaż dzisiaj coraz więcej banków udziela kredyty również tym, którzy zatrudnieni są na podstawie tzw. umów śmieciowych.

Analityk kredytowy wylicza również miesięczne wydatki potencjalnego klienta banku, które zawsze obniżają nieco zdolność. Dopiero wnikliwe porównanie wszystkich czynników, jakie wchodzą w skład zdolności kredytowej, dają możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu zobowiązania finansowego.