Czy będą zmiany w 500+?

Głównym celem rządowego programu 500+ jest pomoc w wychowaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje dziecko do 18 roku życia i wypłacane jest raz w miesiącu. Finansowany jest przed budżet państwa. Program zaczął działać od kwietnia 2016 roku i wg danych statystycznych świadczenie trafiło do 2,5 mln rodzin, do których trafiło 19 milionów złotych.

Modyfikacje zaproponowane przez ministerstwo rodziny

Choć nie ma na razie konkretnych pomysłów na wprowadzenie zmian w programie rządowym, to trwają konsultacje międzyresortowe. Po 1 kwietnia mają zostać zaprezentowane już konkretne zmiany, jakie dotkną 500+. Na pewno nie możemy spodziewać się rewolucji. Z pierwszych wzmiankach wywnioskować można, że próg dochodowy na pierwsze dziecko nie ulegnie podwyższeniu lub obniżeniu. Zatem dalszym ciągu by otrzymać 500 zł już przy pierwszym dziecku dochód rodziny na jej członka może wynosić maksymalnie 800 lub 1 200 zł.

Rysunek przedstawiający czteroosobową rodzinę
Zmiany w programie 500+ będą dotyczyły przede wszystkim uproszczenia procedury składania wniosków

Ułatwione wnioskowanie
Na pewno zmianie ulegnie system składania wniosków. Ma być on uproszczony dzięki dalszej cyfryzacji co ma skutkować możliwość złożenia wniosku online. Nie dotyczy to tylko programu rządowego 500+, lecz wszelkiego rodzaju świadczeń, o które mogą starać się rodziny. Dzięki temu rozwiązaniu obowiązki, które posiadali wnioskodawcy zostaną przejęte przez pracowników urzędów, które gromadziły wnioski o świadczenia rodzinne.

Nie będzie zasady złotówka za złotówkę
Propozycja wprowadzenia tej zasady została zgłoszona przez partię PSL w sejmie. Dotyczy to przypadków rodziców, którzy nie dostaną świadczenia na pierwsze dziecko, gdy ich dochód miesięczny na członka rodziny przekracza o kilka złotych nadany próg, od którego jest udzielane jest 500 zł. Na razie jednak nie planuje się zmian w wysokości progów, gdyż można by je wprowadzić tylko w przypadku ustalania konkretnej kwoty, do której może sięgać maksymalnie dochód na członka rodziny. Dla przykładu, jeśli miesięczny dochód rodziny “na głowę” wynosi 806,50 zł, to jest on o 8,60 zł wyższy od narzuconego progu 800 zł. Jeśli jednak wprowadzony zostanie margines, o który można nieco podwyższyć próg, np. 10 zł to przykładowa rodzina zostanie objęta programem 500+.