Pozabankowe instytucje finansowe

symbolika niewiedzy

Warto pamiętać, że słowo parabank nie musi mieć negatywnego wydźwięku. Uczciwe firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu błyskawicznych pożyczek.

Prócz banków, które najlepiej kojarzymy, jako instytucje operujące pieniądzem, znajdujemy jeszcze wiele innych, które w skrócie nazywa się pozabankowymi instytucjami finansowymi. Ich główną cechą wspólną jest operowanie zasobami finansowymi, a więc również gromadzenie i wydawanie pieniędzy.

Prawna definicja instytucji finansowych – Kodeks spółek handlowych

Polskie prawo niejasno stwierdza, czym jest instytucja finansowa. Jednak według kodeksu spółek handlowych do pozabankowych instytucji finansowych zaliczają się:

 • Fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne
 • Fundusze inwestycyjne
 • Domy maklerskie
 • Fundusze powiernicze
 • Zakłady ubezpieczeń
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych

Do 2012 roku w skład podanych wyżej instytucji wchodził również istniejący jeszcze wówczas, od 1995 roku, narodowy fundusz inwestycyjny. Kodeks spółek handlowych definiuje dodatkowo, że instytucje te muszą mieć siedzibę w Polsce albo w państwie należącym do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Prawna definicja instytucji finansowych – Prawo bankowe

Prawo bankowe nieco inaczej definiuje pozabankową instytucję finansową. Według litery prawa instytucją taką jest każda spółka niebędąca bankiem ani instytucją kredytową, która operuje znacznymi zasobami finansowymi i utrzymuje się z tej właśnie pracy.
Operowanie zasobami finansowymi może oznaczać jednocześnie:

 • nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji oraz wierzytelności,
 • udzielanie pożyczek z własnych środków,
 • leasing,
 • udzielanie poręczeń
 • zarządzanie aktywami,
 • świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego
 • świadczenie usług brokerskich i inne

Parabanki, jako jedne z najpopularniejszych instytucji finansowych

Jednymi z najprężniej rozwijających się pozabankowych instytucji finansowych są firmy pożyczkowe. Ich działalność nie opiera się na podstawach prawa bankowego, a korzystają one w większości z zapisów prawa cywilnego. W chwili obecnej, usługi oferowane przez te instytucje stały się tak popularne i powszechne, że ukuto nowy termin shadow banking na określenie tego typu systemu bankowego.
Parabanki nie są nadzorowane finansowo, w taki sposób, jak banki. Dodatkowo nie podlegają systemowi gwarantowania depozytów. Oferują szybkie pożyczki bez zbędnych formalności, najczęściej całkowicie online, bez wychodzenia z domu, jedynie za pośrednictwem Internetu. Szybkość i prostota chwilówek i pożyczek pozabankowych staje w szranki z ich ceną, która wynieść może nawet czterokrotność całkowitej sumy pożyczki bankowej.

Prawna definicja para banku

Podobnie, jak w przypadku pozabankowych instytucji finansowych, pojęcie parabanku nie jest w polskim prawie doprecyzowane. Węższe ujęcie tej definicji odnajdujemy w zapisach prawa bankowego w art. 5 ust 1., gdzie parabankiem nazywa się instytucję, która zajmuje się udzielaniem kredytów, gwarancji bankowych, przyjmowaniem wkładów pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Zgodnie z art. 5 ust. 2, na miano parabanku zasługują również instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek, wydawaniem kart płatniczych czy udzielaniem i potwierdzaniem poręczeń.
Najpopularniejszymi parabankami w Polsce są: Provident, Vivus. OK Money, Soho Credit, Kredito24, Wonga, Ofin, SMS365, Lendon, MiniCredit czy NetCredit.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *